Điện mừng Hội nghị quốc tế chống cǎn cứ quân sự của nước ngoài (20-10-1965)

Kính gửi Hội nghị quốc tế chống cǎn cứ quân sự của nước ngoài,

Giacácta

Tôi chân thành gửi tới Hội nghị lời chào mừng nhiệt liệt nhất. Mong rằng kết quả của Hội nghị sẽ là một sự cống hiến to lớn cho sự nghiệp đoàn kết các lực lượng tiến bộ trên thế giới đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc và chủ nghĩa thực dân cũ và mới đứng đầu là đế quốc Mỹ, nhằm thủ tiêu các cǎn cứ quân sự của bọn đế quốc ở nước ngoài, vì thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc, vì hoà bình thế giới.

Chúc Hội nghị thành công rực rỡ.

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 nǎm 1965
Hồ Chí Minh

————————

Báo Nhân dân,số 4217, ngày 21-10-1965.
cpv.org.vn