Điện chia buồn gửi đồng bào công giáo tỉnh Nam Hà (19-11-1965)

Kính gửi đồng bào công giáo tỉnh Nam Hà và Uỷ ban liên lạc toàn quốc những người công giáo Việt Nam yêu Tổ quốc, yêu hoà bình,

Được tin buồn cụ linh mục Lâm Quang Học thọ 108 tuổi, vừa qua đời, tôi rất thương tiếc. Tôi gửi lời chân thành chia buồn với đồng bào công giáo tỉnh nhà và Uỷ ban liên lạc công giáo.

Tôi mong rằng đồng bào công giáo hãy noi gương tốt của cụ Lâm, đoàn kết chặt chẽ hơn nữa, góp phần xứng đáng cùng toàn dân chống Mỹ, cứu nước thắng lợi.

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 nǎm 1965
Hồ Chí Minh

————————

Báo Nhân dân, số 4250, ngày 23-11-1965.
cpv.org.vn

Advertisements