Điện mừng sinh nhật đồng chí A.Micaian (22-11-1965)

Kính gửi đồng chí A.Micaian, Chủ tịch Chủ tịch đoàn Xôviết tối cao Liên Xô,

Nhân dịp mừng lần thứ 70 ngày sinh của đồng chí, tôi xin gửi tới đồng chí lời chúc mừng nhiệt liệt nhất.

Chúc đồng chí luôn luôn mạnh khoẻ và thu được nhiều thắng lợi mới trong công tác.

Chúc tình hữu nghị thắm thiết và quan hệ hợp tác anh em giữa nhân dân hai nước chúng ta ngày càng củng cố và phát triển vì lợi ích của nhân dân hai nước chúng ta, vì lợi ích của cuộc đấu tranh chung cho hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội.

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 nǎm 1965
Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Hồ Chí Minh

———————-

Báo Nhân dân, số 4252, ngày 25-11-1965.
cpv.org.vn