Thư khen hợp tác xã thôn Thượng – Vĩnh Phúc ( 2-3-1966)

Thân ái gửi xã viên và cán bộ hợp tác xã Thôn Thượng, xã Tuân Chính, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, (1)

Trong mấy nǎm qua, Thôn Thượng đã cố gắng xây dựng tốt hợp tác xã, áp dụng kinh nghiệm sản xuất tiên tiến cho nên đã đạt được nǎng suất lúa khá cao. Nǎm 1965, nǎng suất lúa cả nǎm đạt được 6.500 kilôgam một hécta. Do đó đời sống xã viên đã được cải thiện, hợp tác xã đã bán thóc theo giá khuyến khích cho Nhà nước nhiều hơn nǎm 1964. Như vậy là tốt.

Bác rất vui lòng thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ khen ngợi xã viên và cán bộ Thôn Thượng đã ra sức thi đua tǎng nǎng suất lúa.

Đó mới là thành tích bước đầu. Xã viên và cán bộ không nên chủ quan, thoả mãn, mà cần phải cố gắng hơn nữa, nâng cao tinh thần làm chủ tập thể, đoàn kết chặt chẽ, thực hành dân chủ, tài chính công khai, nêu gương tiết kiệm, vượt mọi khó khǎn, để đạt nhiều thành tích to hơn nữa về các mặt, như chǎn nuôi, hoa màu, v.v.. Làm được như vậy, hợp tác xã Thôn Thượng sẽ thiết thực góp phần vào công cuộc chống Mỹ, cứu nước của toàn dân ta.

Chào thân ái và quyết thắng

HàNội, ngày 2 tháng 3 nǎm 1966
Hồ Chí Minh

————————

Báo Nhân dân, số 4356, ngày 10-3-1966
1) Nay thuộc tỉnh Vĩnh Phúc
cpv.org.vn

Advertisements