Thư khen đồng bào, bộ đội và cán bộ tỉnh Nghệ An (10-3-1966)

Thân ái gửi đồng bào, bộ đội và cán bộ tỉnh Nghệ An,

Tiếp sau chiến công bắn rơi những chiếc máy bay Mỹ thứ 300 và thứ 500, ngày 7 tháng 3 vừa qua, tỉnh ta đã bắn rơi chiếc máy bay thứ 900 của giặc Mỹ trên miền Bắc. Thế là tính đến nay Nghệ An đã bắn rơi hơn 150 máy bay Mỹ.

Đó là thắng lợi chung của đồng bào cả nước và vinh dự riêng của nhân dân Nghệ An.

Bác rất vui lòng thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ khen ngợi đồng bào các dân tộc, bộ đội và cán bộ tỉnh ta. Nhân dịp này, Bác nhắc đồng bào và cán bộ chớ vì thắng lợi mà chủ quan. Cần phải luôn luôn nâng cao cảnh giác, phải chiến đấu giỏi, sản xuất giỏi, kiên quyết đập tan mọi thủ đoạn man rợ của giặc Mỹ và cố gắng giành nhiều thắng lợi vẻ vang hơn nữa.

Chào thân ái và quyết thắng

Ngày 10 tháng 3 nǎm 1966
Bác Hồ

———————

Báo Nhân dân, số 4357, ngày 11-3-1966.
cpv.org.vn