Thư gửi các vị đứng đầu một số nước (1) (24-1-1966)

Thưa đồng chí Chủ tịch kính mến,

Tôi trân trọng lưu ý đồng chí tới cuộc chiến tranh xâm lược do đế quốc Mỹ tiến hành ở nước Việt Nam chúng tôi.

Như đồng chí đã biết rõ, trong hơn mười một nǎm qua, đế quốc Mỹ đã phá hoại nghiêm trọng Hiệp định Giơnevơ nǎm 1954, ngǎn cản việc hoà bình thống nhất nước Việt Nam, hòng biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới và cǎn cứ quân sự của Mỹ. Hiện nay đế quốc Mỹ đang tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược, đàn áp dã man đồng bào yêu nước của chúng tôi ở miền Nam. Đồng thời, chúng hòng lấy kinh nghiệm cuộc chiến tranh ấy để đàn áp phong trào giải phóng dân tộc ở các nơi khác.

Để hòng cứu vãn tình trạng sa lầy của chúng ở miền Nam Việt Nam, đế quốc Mỹ ồ ạt đưa thêm quân viễn chinh Mỹ và quân của một số nước chư hầu Mỹ trực tiếp xâm lược miền Nam Việt Nam. Chúng còn dùng không quân bắn phá nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, một nước độc lập, có chủ quyền, một thành viên của phe xã hội chủ nghĩa.

Đế quốc Mỹ vừa tǎng cường và mở rộng chiến tranh xâm lược Việt Nam, vừa rêu rao “thiện chí hoà bình”, “sẵn sàng thương lượng không điều kiện”, hòng lừa bịp dư luận thế giới và dư luận nhân dân Mỹ. Gần đây, Chính phủ Giônxơn mở một cuộc vận động gọi là “đi tìm hoà bình” và đưa ra đề nghị 14 điểm. Họ bào chữa cho cuộc chiến tranh xâm lược của họ ở miền Nam là “giữ lời cam kết” với nguỵ quyền tay sai ở Sài Gòn và vu khống cuộc đấu tranh yêu nước của nhân dân miền Nam Việt Nam là “sự xâm lược của miền Bắc Việt Nam”. Luận điệu giả dối đó quyết không thể xoá bỏ được lời tuyên bố trịnh trọng của Mỹ tại Giơnevơ nǎm 1954. Lời đó là Mỹ “sẽ không xâm phạm đến Hiệp định Giơnevơ bằng cách đe doạ hoặc dùng vũ lực”. Luận điệu giả dối của Tổng thống Giônxơn càng không thể che giấu được tội ác của Mỹ ở Việt Nam.

Mỹ nói tôn trọng Hiệp định Giơnevơ. Nhưng một trong những điều khoản chủ yếu của Hiệp định đó là cấm đưa quân đội nước ngoài vào Việt Nam. Nếu họ thật tôn trọng Hiệp định đó thì họ phải rút hết quân đội Mỹ và chư hầu ra khỏi miền Nam Việt Nam.

Rõ ràng Mỹ là kẻ xâm lược đang giày xéo đất nước Việt Nam. Nhân dân miền Nam Việt Nam là người bị xâm lược, đang chiến đấu để tự vệ. Nếu Mỹ thật muốn hoà bình thì Mỹ phải công nhận Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam là người đại diện chân chính duy nhất của nhân dân miền Nam và phải thương lượng với Mặt trận dân tộc giải phóng. Theo nguyện vọng của nhân dân miền Nam và tinh thần của Hiệp định Giơnevơ nǎm 1954 về Việt Nam, Mặt trận dân tộc giải phóng đang đấu tranh để thực hiện độc lập, dân chủ, hoà bình, trung lập ở miền Nam Việt Nam, tiến tới hoà bình thống nhất Tổ quốc. Nếu Mỹ thật tôn trọng quyền tự quyết của nhân dân miền Nam, thì họ không thể không tán thành cương lĩnh đúng đắn đó của Mặt trận dân tộc giải phóng.

Thực chất 14 điểm của Mỹ là Mỹ cố bám lấy miền Nam Việt Nan, cố duy trì chính quyền bù nhìn do Mỹ nặn ra ở miền Nam Việt Nam, cốt chia cắt lâu dài nước Việt Nam chúng tôi.

Trong thông điệp ngày 12 tháng 1 nǎm 1966 đọc trước Quốc hội Mỹ, Tổng thống Giônxơn đã khẳng định chính sách của Mỹ là không chịu rời khỏi miền Nam Việt Nam và đòi nhân dân Việt Nam phải “lựa chọn giữa hoà bình và tàn phá”. Đó là một sự đe doạ trắng trợn, hòng ép buộc nhân dân Việt Nam chấp nhận những điều kiện của cái gọi là “thương lượng không điều kiện” của Mỹ.

Nhân dân Việt Nam quyết không bao giờ khuất phục trước sự đe doạ của đế quốc Mỹ.

Trong lúc Chính phủ Mỹ đưa ra cái gọi là “cố gắng hoà bình” mới, thì họ ráo riết tǎng quân Mỹ ở miền Nam Việt Nam. Họ đẩy mạnh các cuộc càn quét, dùng chính sách “tiêu thổ” đốt sạch, phá sạch, giết sạch, dùng bom napan, hơi độc và chất độc hoá học để đốt phá làng mạc, tàn sát thường dân trong những vùng rộng lớn ở miền Nam Việt Nam.

Tôi cực lực phản đối những thủ đoạn chiến tranh cực kỳ man rợ ấy của Mỹ. Tôi khẩn thiết kêu gọi các chính phủ và nhân dân yêu chuộng hoà bình toàn thế giới hãy kiên quyết chặn tay bọn tội phạm chiến tranh Mỹ.

Mỹ tiếp tục cho máy bay do thám, chuẩn bị các cuộc bắn phá mới đối với nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.

Mặt khác, Mỹ dùng máy bay đánh phá nhiều khu vực ở Vương quốc Lào, tǎng cường khiêu khích vũ trang đối với Vương quốc Campuchia, làm cho hoà bình ở Đông Dương càng bị uy hiếp nghiêm trọng.

Rõ ràng chiến dịch “đi tìm hoà bình” của Mỹ chỉ nhằm che giấu âm mưu tǎng cường chiến tranh xâm lược của họ. Lập trường của Chính phủ Giônxơn vẫn là xâm lược và mở rộng chiến tranh.

Để giải quyết vấn đề Việt Nam, Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đã đưa ra lập trường 4 điểm, thể hiện những điều khoản chủ yếu của Hiệp định Giơnevơ nǎm 1954 về Việt Nam. Đó là lập trường hoà bình.

Trải qua hơn hai mươi nǎm chiến tranh, hơn ai hết, nhân dân Việt Nam rất thiết tha với hoà bình để xây dựng đời sống của mình. Nhưng hoà bình thật sự quyết không thể tách rời độc lập thật sự. Ngày nào còn đội quân xâm lược Mỹ trên đất nước chúng tôi, thì nhân dân chúng tôi kiên quyết chiến đấu chống lại chúng. Nếu Chính phủ Mỹ thật muốn giải quyết hoà bình, thì họ phải công nhận lập trường 4 điểm của Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và chứng tỏ điều đó bằng việc làm thật sự; phải chấm dứt vĩnh viễn và vô điều kiện việc ném bom và mọi hành động chiến tranh khác chống lại nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Như vậy thì mới có thể tính đến một giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam.

Thưa đồng chí Chủ tịch kính mến,

Cho đến nay, thực hiện tinh thần đoàn kết quốc tế, nhân dân và Chính phủ nước…2)anh em đã hết lòng ủng hộ và giúp đỡ nhân dân Việt Nam chúng tôi chống đế quốc Mỹ xâm lược để bảo vệ độc lập và tự do của Tổ quốc chúng tôi. Thay mặt nhân dân Việt Nam và Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, tôi xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với nhân dân và Chính phủ nước… anh em.

Trước tình hình cực kỳ nghiêm trọng do Mỹ gây ra ở Việt Nam, tôi tin chắc rằng nhân dân và Chính phủ nước… anh em sẽ tǎng cường ủng hộ và giúp đỡ cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân chúng tôi, kiên quyết lên án những thủ đoạn hoà bình giả hiệu của Chính phủ Mỹ và kịp thời ngǎn chặn mọi âm mưu thâm độc mới của Mỹ ở Việt Nam và Đông Dương.

Nhân dịp này, tôi xin gửi đồng chí Chủ tịch lời chào kính trọng nhất.

Hà Nội, ngày 24 tháng 1 nǎm 1966
Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Hồ Chí Minh

———————————

Báo Nhân dân, số 4316, ngày 29-1-1966.

1) Bức thư trên đây đã được gửi tới các vị đứng đầu các nước xã hội chủ nghĩa, các nước liên quan tới Hiệp định Giơnevơ nǎm 1954 về Việt Nam, các nước dân tộc chủ nghĩa và nhiều nước khác quan tâm đến tình hình Việt Nam.
2) Tên nước nhận thư.

cpv.org.vn

Advertisement