Thư chào mừng Đại hội lần thứ XXIII Đảng Cộng sản Liên Xô (22-3-1966)

Kính gửi Đại hội lần thứ XXIII Đảng Cộng sản Liên Xô,

Thưa các đồng chí thân mến,

Thay mặt Đảng Lao động Việt Nam, giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến Đại hội lần thứ XXIII của Đảng Cộng sản Liên Xô quang vinh, đến nhân dân Liên Xô vĩ đại lời chào mừng nhiệt liệt nhất và kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trong những nǎm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Liên Xô, nhân dân Liên Xô với truyền thống cách mạng vẻ vang, với tinh thần lao động quên mình, đã giành được những thắng lợi rực rỡ trong sự nghiệp xây dựng cơ sở vật chất và kỹ thuật của chủ nghĩa cộng sản. Kế hoạch 7 nǎm vừa qua đã được hoàn thành. Trên cơ sở đó, đời sống vật chất và vǎn hoá của nhân dân xôviết ngày càng được nâng cao và lực lượng quốc phòng của Liên Xô không ngừng được tǎng cường. Đó là một cống hiến quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ phe xã hội chủ nghĩa và bảo vệ hoà bình thế giới. Những thành tựu tuyệt vời của Liên Xô trong lĩnh vực chinh phục vũ trụ, việc Liên Xô phóng thành công trạm tự động lên mặt trǎng và đặt quốc huy lên sao Kim chứng minh sự phát triển vượt bậc của nền khoa học, kỹ thuật xôviết.
Nhân dân Việt Nam vô cùng vui mừng trước những thành công rực rỡ đó của nhân dân Liên Xô anh em.
Đại hội lần này của các đồng chí sẽ thảo luận và thông qua những chỉ thị về kế hoạch 5 nǎm (1966-1970) nhằm đưa nền kinh tế xôviết đến những thắng lợi mới, nâng cao hơn nữa đời sống vật chất và vǎn hoá của nhân dân và tiếp tục tǎng cường lực lượng quốc phòng to lớn của Liên Xô, góp phần tích cực vào việc tǎng cường lực lượng hoà bình thế giới.
Kế hoạch 5 nǎm sắp tới của Liên Xô là một nguồn cổ vũ mới đối với nhân dân các nước xã hội chủ nghĩa anh em, đối với giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới trong sự nghiệp đấu tranh chống bọn đế quốc hiếu chiến đứng đầu là đế quốc Mỹ, giành hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội.
Chúng tôi tin chắc rằng những người cộng sản và nhân dân Liên Xô đầy tài nǎng, nghị lực và trí sáng tạo, nhất định sẽ hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 nǎm sắp tới.
Thưa các đồng chí thân mến,
Hiện nay, đế quốc Mỹ một mặt ráo riết tǎng cường và mở rộng chiến tranh xâm lược miền Nam nước chúng tôi, mặt khác dùng không quân, ném bom bắn phá dã man nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, đồng thời tung ra những luận điệu giả dối về “thương lượng hoà bình”, hòng lừa bịp dư luận thế giới và cứu vãn tình thế nguy khốn của chúng ở miền Nam Việt Nam. Hành động chiến tranh điên cuồng của đế quốc Mỹ không những uy hiếp nghiêm trọng nền an ninh của các dân tộc ở khu vực Đông – Nam á, mà còn là một sự thách thức trắng trợn đối với toàn thể phe xã hội chủ nghĩa. Tình hình nghiêm trọng đó đòi hỏi các nước xã hội chủ nghĩa anh em, các đảng cộng sản và công nhân cùng các lực lượng hoà bình, dân chủ và tiến bộ trên thế giới phải đoàn kết chặt chẽ để chống đế quốc Mỹ nhằm đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược của chúng đối với nước Việt Nam, đập tan mọi kế hoạch phiêu lưu quân sự của chúng ở các khu vực khác và gìn giữ hoà bình thế giới.
Về phần mình, Đảng chúng tôi và nhân dân chúng tôi nguyện đem hết tinh thần và lực lượng ra chiến đấu chống đế quốc Mỹ và tay sai để bảo vệ độc lập dân tộc, bảo vệ tiền đồn của phe xã hội chủ nghĩa ở Đông – Nam á, góp phần giữ gìn hoà bình ở châu á và thế giới.

Trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước nhằm bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, nhân dân Việt Nam luôn luôn được nhân dân Liên Xô đồng tình, ủng hộ và giúp đỡ về mọi mặt. Sự ủng hộ nhiệt tình và sự giúp đỡ quý báu của Liên Xô, Trung Quốc và của các nước xã hội chủ nghĩa anh em khác, cũng như sự đồng tình và ủng hộ của giai cấp công nhân và nhân dân yêu chuộng hoà bình trên toàn thế giới là một nhân tố quan trọng, bảo đảm thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Nhân dịp này, chúng tôi xin chân thành cảm ơn Đảng, Chính phủ và nhân dân Liên Xô anh em đã và đang tích cực ủng hộ và giúp đỡ nhân dân Việt Nam chúng tôi.

Chúng tôi nhiệt liệt chúc nhân dân Liên Xô vĩ đại giành được nhiều thắng lợi mới to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng cơ sở vật chất và kỹ thuật của chủ nghĩa cộng sản và bảo vệ hoà bình thế giới

Chúc tình hữu nghị chiến đấu giữa hai Đảng và nhân dân hai nước chúng ta ngày càng củng cố và phát triển.

Nhân dân Liên Xô vĩ đại muôn nǎm!

Đảng Cộng sản Liên Xô, do Lênin sáng lập, giáo dục và rèn luyện, muôn nǎm!

Chủ nghĩa Mác – Lênin thắng lợi muôn nǎm!

Hà Nội, ngày 22tháng 3 nǎm 1966
Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam
Chủ tịch
Hồ Chí Minh

———————

Báo Nhân dân, số 4377, ngày 31-3-1966.
cpv.org.vn

Advertisements