Điện mừng Liên Xô cho trạm tự động đỗ nhẹ nhàng xuống mặt trǎng (8-2-1966)

Kính gửi Đồng chí L.Brêgiơnép,
Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương
Đảng Cộng sản Liên Xô,
Đảng chí N.Pốtgoócnưi,
Chủ tịch Chủ tịch đoàn Xôviết tối cao Liên Xô, Đồng chí A.Côxưghin, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô.

Mátxcơva
Các đồng chí thân mến,

Việc cho trạm tự động Luna 9 đỗ nhẹ nhàng xuống mặt trǎng là một thành công cực kỳ rực rỡ của khoa học Liên Xô. Tôi rất vui mừng thay mặt nhân dân Việt Nam, Đảng Lao động Việt Nam và Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà gửi đến các đồng chí, đến nhân dân Liên Xô, Đảng Cộng sản và Chính phủ Liên Xô lời chúc mừng nhiệt liệt.

Tôi nhờ các đồng chí chuyển đến các bác học, kỹ sư và công nhân Liên Xô lời chào mừng thân ái nhất.

Kính chào cộng sản.

Hà Nội, ngày 8 tháng 2 nǎm 1966
Hồ Chí Minh

————————

Báo Nhân dân, số 4327,ngày 9-2-1966.
cpv.org.vn