Điện gửi Đại hội phụ nữ “ba đảm đang” Hải Phòng (1) (11-2-1966)

Bác vui lòng thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ thân ái gửi lời khen ngợi các chị em phụ nữ “ba đảm đang” của Hải Phòng đã có thành tích khá trong sản xuất và chiến đấu. Chúc các cô cố gắng hơn nữa và tiến bộ hơn nữa để góp phần xứng đáng trong công cuộc chống Mỹ, cứu nước.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Thân ái và quyết thắng.
BácHồ

 

———————–

Sách Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đảng bộ và nhân dân
Hải Phòng, Nxb. Hải Phòng, 1985, tr.126.
1) Đại hội phụ nữ “ba đảm đang” thành phố Hải Phòng họp từ ngày 10 đến ngày 11-2-1966.
cpv.org.vn