Thư khen quân và dân miền Bắc bắn rơi 1.000 máy bay Mỹ (30-4-1966)

Thân ái gửi đồng bào, cán bộ và quân đội,

Nhân dịp chúc mừng lần thứ 12 ngày Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ ngày 29-4-1966, quân và dân miền Bắc nước ta đã lập được thành tích vẻ vang, bắn rơi chiếc máy bay Mỹ thứ 1.000. Đồng thời quân và dân miền Nam đã thắng nhiều trận lớn. Như thế là đế quốc Mỹ càng điên cuồng tiếp tục cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, thì chúng càng thua to ở cả hai miền Nam và Bắc nước ta.

Bác rất vui lòng thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ khen ngợi quân đội, cán bộ và đồng bào các dân tộc đã đoàn kết một lòng, vượt mọi khó khǎn, chiến đấu giỏi, sản xuất giỏi.

Giặc Mỹ càng thua đau, chúng càng xảo quyệt và hung ác. Đồng bào, cán bộ và quân đội ta quyết không được vì thắng lợi mà chủ quan khinh địch. Cần phải luôn luôn nâng cao tinh thần cảnh giác và chí khí chiến đấu.

Cần phải phát huy truyền thống của Điện Biên Phủ anh hùng. Cần phải cố gắng giành nhiều thắng lợi hơn nữa. Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, bảo vệ miền Bắc, hết lòng hết sức ủng hộ cách mạng giải phóng miền Nam, đưa sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước vĩ đại đến thắng lợi hoàn toàn.

Chào thân ái và quyết thắng

Ngày 30tháng 4 nǎm 1966
Bác Hồ

————————–

Báo Nhân dân, số 4408, ngày 1-5-1966
cpv.org.vn

Advertisements