Thư khen quân và dân Hà Tĩnh (23-8-1966)

Thân ái gửi đồng bào, bộ đội và cán bộ Hà Tĩnh,

Ngày 26 tháng 3 nǎm 1965, quân và dân Hà Tĩnh đã lập chiến công vẻ vang bắn rơi 12 máy bay giặc Mỹ. Từ đó đến nay, Hà Tĩnh chiến đấu và sản xuất đều có tiến bộ.

Tính đến ngày 18 tháng 8 nǎm 1966, tỉnh nhà đã bắn rơi cộng tất cả 100 máy bay giặc Mỹ.

Bác rất vui lòng thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ khen ngợi đồng bào, bộ đội và cán bộ tỉnh ta đã chiến đấu dũng cảm và đã thắng lợi vẻ vang.

Nhân dân ta đang thắng lợi ở cả hai miền Nam Bắc. Nhưng giặc Mỹ ngoan cố vẫn còn nhiều âm mưu hung ác cho nên quân và dân cả nước ta cần luôn luôn đoàn kết chặt chẽ, nâng cao cảnh giác, phát huy truyền thống dân tộc anh hùng, tiến lên giành nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa trong chiến đấu và trong sản xuất.

Chào thân ái và quyết thắng

Ngày 23 tháng 8 nǎm 1966
Bác Hồ

————————

Báo Nhân dân, số 4522, ngày 24-8-1966.
cpv.org.vn