Thư khen đội cảnh sát phòng cháy, chữa cháy Sở công an Hà Nội (3-8-1966)

Thân ái gửi cán bộvà chiến sĩ đội phòng cháy, chữa cháy Công an Hà Nội,

Trong việc phòng cháy, chữa cháy, các đồng chí đã bình tĩnh, tích cực và dũng cảm. Các đồng chí đã phối hợp tốt với lực lượng quần chúng. Do đó các đồng chí luôn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, dù trong những điều kiện khó khǎn.

Bác rất vui lòng khen ngợi tất cả cán bộ và chiến sĩ. Nhân đây, Bác dặn thêm mấy điều này:

– Phải luôn luôn nâng cao cảnh giác, chớ chủ quan, tự mãn.

– Phải thường xuyên thật sẵn sàng để nhanh chóng làm tròn nhiệm vụ bất kỳ trong tình hình nào để bảo vệ tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Phải không ngừng học tập, nghiên cứu, phát huy sáng kiến, tổng kết kinh nghiệm để tiến bộ hơn nữa trong công việc phòng cháy, chữa cháy.

– Phải thường xuyên hướng dẫn và bồi dưỡng về nghiệp vụ cho lực lượng dân phòng ngày càng tiến bộ, để họ trở thành người giúp việc thật đắc lực cho các đồng chí.

Chào thân ái và quyết thắng

Bác Hồ
Gửi ngày 3-8-1966.

————————

Báo Nhân dân, số 4503, ngày 5-8-1966.
cpv.org.vn

Advertisements