Thư khen đồng bào và cán bộ các dân tộc huyện Quế Phong, Nghệ An (12-4-1966)

Thân ái gửi đồng bào và cán bộ các dân tộc huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An,

Bác vui lòng khen ngợi đồng bào và cán bộ các dân tộc trong toàn huyện đã cố gắng và đã hoàn thành tốt kế hoạch 5 nǎm bổ túc vǎn hoá trước thời hạn một nǎm.

Bác mong rằng đồng bào và cán bộ huyện nhà ra sức thi đua đạt nhiều thành tích trong tǎng gia sản xuất, sẵn sàng chiến đấu và tiếp tục học tập để tiến bộ hơn nữa, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước của toàn dân ta.

Bác thân ái gửi lời hỏi thǎm các cụ phụ lão, các cháu thanh niên và nhi đồng.

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 nǎm 1966
Bác Hồ

—————————–

Sách Hồ Chủ tịch với quê hương,
Ban nghiên cứu Lịch sử Đảng Nghệ An, 1970, tr.32.
cpv.org.vn

Advertisements