Thư khen đồng bào, bộ đội và cán bộ tỉnh Quảng Bình (4-6-1966)

Thân ái gửi đồng bào, bộ đội và cán bộ Quảng Bình,

Trước đây, Quảng Bình là tỉnh đầu tiên bắn rơi l00 máy bay Mỹ. Nay Quảng Bình lại là tỉnh đầu tiên bắn rơi 200 máy bay Mỹ.

Bác rất vui lòng thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ khen ngợi đồng bào, bộ đội và cán bộ Quảng Bình đã nêu cao gương tốt cho các tỉnh bạn thi đua làm theo.

Chúng ta cần nhớ rằng: địch càng thất bại thì càng điên cuồng hung dữ. Vì vậy, quân và dân tỉnh ta chớ vì thắng lợi mà chủ quan khinh địch; cần phải luôn luôn nâng cao cảnh giác, ra sức thi đua với quân và dân miền Nam anh hùng, cố gắng chiến đấu giỏi, sản xuất giỏi hơn nữa, cùng đồng bào cả nước kiên quyết chống Mỹ, cứu nước cho đến thắng lợi hoàn toàn.

Chào thân ái và quyết thắng

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 nǎm
Bác Hồ

————————

Báo Nhân dân, số 4457, ngày 20-6-1966.
cpv.org.vn