Thư khen đồng bào, bộ đội và cán bộ Nghệ An (29-7-1966)

Thân ái gửi đồng bào, bộđội và cán bộ Nghệ An,

Nghệ An đã có vinh dự bắn rơi những chiếc máy bay Mỹ thứ 300, thứ 500 và thứ 900.

Đến tháng 8-1965, tỉnh ta đã bắn rơi 100 chiếc máy bay Mỹ.

Tính đến ngày 28 tháng 7 vừa rồi, tỉnh ta đã bắn rơi tất cả 202 máy bay Mỹ.

Bác rất vui lòng thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ gửi lời khen ngợi đồng bào, bộ đội và cán bộ tỉnh ta.

Giặc Mỹ đã thua to, nhưng chúng còn nhiều âm mưu hung ác. Quân và dân Nghệ An chớ vì thắng lợi mà chủ quan. Hãy luôn luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, phát huy truyền thống anh dũng, chiến đấu giỏi, sản xuất giỏi, quyết tâm giành nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa.

Chào thân ái và quyết thắng

Ngày 29 tháng 7 nǎm 1966
Bác Hồ

—————————-

Báo Nhân dân, số 4497, ngày 30-7-1966.
cpv.org.vn

Advertisements