Thư gửi Hội nghị thế giới lần thứ 12 chống bom nguyên tử và khinh khí (1) (30-7-1966)

Thay mặt nhân dân Việt Nam và nhân danh cá nhân, tôi xin gửi đến Hội nghị lời chào mừng trân trọng.

Nhân dân Việt Nam hoàn toàn đồng tình và ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Nhật Bản anh em đòi triệt để cấm vũ khí hạt nhân, đòi huỷ bỏ các cǎn cứ quân sự Mỹ trên đất Nhật, đòi trả lại Ôkinaoa và Ôgaxaoara cho Nhật Bản.

Nhân dân Việt Nam chúng tôi quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, kẻ đã gây ra thảm hoạ Hirôsima và Nagadaki, kẻ đang tiến hành chính sách tội ác đốt sạch, giết sạch, phá sạch ở Việt Nam.

Chúng tôi chân thành cảm ơn sự ủng hộ tận tình của Hội đồng chống bom nguyên tử và khinh khí Nhật Bản, của các tầng lớp nhân dân, các đảng phái và các lực lượng dân chủ tiến bộ Nhật Bản đối với sự nghiệp đấu tranh chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam chúng tôi.

Chúc các đại biểu mạnh khoẻ.

Chúc Hội nghị thành công tốt đẹp.

Hồ Chí Minh

——————–

Báo Nhân dân, số 4497, ngày 30-7-1966.
1) Hội nghị khai mạc ngày 30-7-1966, tại Nhật Bản.
cpv.org.vn

Advertisements