Thư chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Tiệp Khắc (25-5-1966)

Kính gửi Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Tiệp Khắc,

Thưa các đồng chí thân mến,

Thay mặt toàn thể đảng viên Đảng Lao động Việt Nam, giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam, chúng tôi xin gửi tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Tiệp Khắc lời chào mừng anh em nồng nhiệt nhất.

Trong những nǎm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Tiệp Khắc, giai cấp công nhân và nhân dân Tiệp Khắc anh em đã phát huy tinh thần lao động cần cù và đầy sáng tạo, giành được những thắng lợi to lớn trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và củng cố quốc phòng của nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Tiệp Khắc. Sản xuất công nghiệp không ngừng được phát triển. Các ngành xây dựng, giao thông và vận tải, chǎn nuôi, ngoại thương và nhiều ngành kinh tế quan trọng khác đều hoàn thành vượt mức kế hoạch. Ngày nay, nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Tiệp Khắc đã trở thành một nước có nền công nghiệp và nông nghiệp phát triển cao, khoa học và kỹ thuật tiên tiến, đời sống tinh thần và vật chất của nhân dân không ngừng được cải thiện.

Đảng Lao động Việt Nam và nhân dân lao động Việt Nam hết sức vui mừng trước những thành tựu rực rỡ mà Đảng và nhân dân Tiệp Khắc đã giành được trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, chân thành chúc các đồng chí thu được nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa trong việc thực hiện mọi nhiệm vụ do Đại hội lần này đề ra.

Nhân dân Việt Nam triệt để ủng hộ cuộc đấu tranh của nhân dân Tiệp Khắc anh em chống chính sách gây chiến của đế quốc Mỹ và bọn phục thù Tây Đức, bảo vệ hoà bình ở châu Âu và thế giới.

Trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội cũng như trong cuộc đấu tranh chống Mỹ, cứu nước hiện nay của mình, nhân dân Việt Nam đã và đang được Đảng, Chính phủ và nhân dân Tiệp Khắc anh em luôn luôn đồng tình và giúp đỡ tích cực. Sự ủng hộ và giúp đơ quý báu của nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Tiệp Khắc và các nước xã hội chủ nghĩa anh em khác, cũng như sự đồng tình và ủng hộ của giai cấp công nhân và nhân dân yêu chuộng hoà bình trên toàn thế giới, là một nguồn sức mạnh và sự cổ vũ to lớn đối với sự nghiệp đấu tranh cách mạng hiện nay của chúng tôi.

Nhân dịp này, chúng tôi xin gửi đến các đồng chí và qua các đồng chí đến Đảng, Chính phủ và nhân dân Tiệp Khắc anh em lời cảm ơn chân thành của chúng tôi.

Kính chúc Đại hội lần thứ XIII của các đồng chí thành công rực rỡ.

Chúc tình hữu nghị chiến đấu giữa hai Đảng và nhân dân hai nước chúng ta ngày càng củng cố và phát triển.

Hà Nội, ngày 25tháng 5 nǎm 1966
Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam
Chủ tịch
Hồ Chí Minh

———————-

Báo Nhân dân, số 4437, ngày 31-5-1966.
cpv.org.vn