Chúng ta phải làm thật tốt việc sơ tán (10-7-1966)

Giặc Mỹ hung ác, điên cuồng “leo thang”. Từ hôm 29 tháng 6, chúng đã ném bom vùng đông dân ngoại ô Hà Nội và Hải Phòng.

Quân và dân ta ở Hà Nội và Hải Phòng đã trị tội chúng một cách đích đáng: trong mấy hôm nay, ta đã bắn tan xác 38 máy bay Mỹ.

Nhân dân khắp thế giới, kể cả nhân dân Hoa Kỳ, đã nghiêm khắc lên án giặc Mỹ và nhiệt liệt ủng hộ ta.

Giặc Mỹ “chết mà nết không chừa”. Chúng đang lǎm le ném bom Hà Nội, Hải Phòng và thành phố khác.

Lựclượng phòng không ta đã sẵn sàng đập tan hành động tội ác của giặc Mỹ.

Việc sơ tán là một bộphận cần thiết trong việc phòng không. Nhân dân ta hiểu rõ điều đó. Cho nên những người và những bộ phận cần sơ tán đều chấp hành một cách nghiêm chỉnh.

Tuy vậy, một số đông người từ thành thị sơ tán về nông thôn, lúc đầu không khỏi bỡ ngỡ. Để tránh sự khó khǎn cho đồng bào sơ tán, để làm thật tốt việc sơ tán, chúng ta cần phải chú ý những điều sau đây:

Sơ tán riêng lẻ – Nhiều gia đình ở thành thị có họ hàng hoặc người quen biết ở nông thôn. Đối với những gia đình này, tốt nhất là sơ tán về với bà con, họ hàng và người mình quen biết. Nếu phải đi xa, thì Chính phủ cần giúp đỡ họ.

– Sơ tán tập thể- Đối với cơ quan, trường học, nhà máy, v.v., thì chi bộ công đoàn và Đoàn thanh niên phải phụ trách tổ chức thật chu đáo việc sơ tán. Phải liên lạc thật chặt chẽ với đảng uỷ và chính quyền nơi sơ tán đến. Phải thường xuyên có cán bộ đến thǎm hỏi để giúp giải quyết các vấn đề.

Đảng uỷ và chính quyền địa phương có nhiệm vụ giúp đỡ tốt đồng bào sơ tán đến địa phương mình.

– Các hợp tác xã thủ công nghiệp, trước khi sơ tán, phải bố trí tốt để tiếp tục sản xuất được tốt.

– Các cơ quan lương thực, mậu dịch, y tế, giáo dục cần chú ý theo sát các nơi sơ tán để tuỳ điều kiện phục vụ cho tốt.

– Đồng bào sơ tán – Phải đoàn kết chặt chẽ với đồng bào địa phương. Phải tôn trọng phong tục, tập quán của địa phương. Phải tham gia những công việc như đào thêm giếng nước, làm thêm hầm trú ẩn, phát triển vệ sinh công cộng, tổ chức mẫu giáo và bổ túc vǎn hoá, giữ gìn trật tự an ninh, v.v..

– Đồng bào địa phương- Thì đoàn kết chặt chẽ với đồng bào sơ tán; tuỳ khả nǎng mà ra sức giúp đỡ họ. Phải nhớ câu:

Nhiễuđiều phủ lấy giá gương,

Đồng bào cả nướcphải thương nhau cùng!

Mỗi một người, mỗi một đoàn thể sơ tán đều phải cố gắng khắc phục khó khǎn, phải góp tinh thần và lực lượng của mình làm cho việc sơ tán được thật tốt.

Làm việc sơ tán thật tốttức là góp phần đắc lực vào công việc phòng không, vào sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước đến thắng lợi hoàn toàn.

Chiến sĩ

————————–

Báo Nhân dân, số 4477, ngày 10-7-1966.
cpv.org.vn

Advertisement