Thư khen tiểu đoàn 1 pháo cao xạ Quân khu IV (20-9-1966)

Thân ái gửi cán bộvà chiến sĩ Tiểu đoàn 1 pháo cao xạ Quân khu IV,

Tiểu đoàn 1 pháo cao xạ Quân khu IV đã đoàn kết nội bộ tốt, đoàn kết quân dân tốt, huấn luyện chính trị và quân sự tốt, xây dựng chi bộ tốt. Tiểu đoàn đã vượt nhiều khó khǎn, chiến đấu dũng cảm, đã bắn rơi 30 máy bay Mỹ.

Bác vui lòng thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ khen ngợi toàn thể chiến sĩ, cán bộ và nhắc nhở các chú cần phải:

– Luôn luôn nêu cao chí khí chiến đấu và truyền thống anh hùng của quân đội ta, cùng toàn quân và toàn dân quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược.

– Chớ vì có thành tích mà chủ quan, tự mãn.

– Luôn luôn đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân, khiêm tốn học tập các đơn vị bạn.

Hǎng hái thi đua lập công giành nhiều thành tích to lớn hơn nữa.

Chào thân ái và quyết thắng

Bác Hồ
Gửi ngày 20-9-1966.

—————————-

Báo Nhân dân, số 4550, ngày 22-9-1966.
cpv.org.vn