Thư khen thanh niên xung phong chống Mỹ, cứu nước (26-9-1966)

Thân ái gửi các cháu thanh niên xung phong chống Mỹ, cứu nước,

Bác rất vui lòng khen ngợi các cháu thanh niên gái và trai đang cố gắng vượt mọi khó khǎn gian khổ, lập nhiều thành tích.

Bác mong các cháu đoàn kết chặt chẽ, dũng cảm lao động và chiến đấu, giữ gìn sức khoẻ, cố gắng học tập, lập nhiều thành tích chống Mỹ, cứu nước, để xứng đáng là thanh niên anh hùng của dân tộc anh hùng.

Bác hôn các cháu

Ngày 26 tháng 9 nǎm 1966
Bác Hồ

———————

Báo Nhân dân, số 4554, ngày 26-9-1966.
cpv.org.vn

Advertisements