Thư khen quân và dân Vĩnh Linh (15-11-1966)

Thân ái gửi đồng bào, bộ đội và cán bộ Vĩnh Linh,

Ngày 11 tháng 11 nǎm 1966, quân và dân Vĩnh Linh đã đánh giỏi, thắng lớn, bắn rơi tại chỗ 6 máy bay Mỹ, bắt sống giặc Mỹ lái máy bay. Đó là chiến công oanh liệt của một địa phương trong một ngày. Giặc Mỹ đã phải thú nhận đó là một ngày đen tối cho không quân chúng.

Đồng bào và bộ đội Vĩnh Linh đã nêu cao tinh thần yêu nước, tinh thần quyết chiến, quyết thắng. Mặc dù giặc Mỹ ném bom, bắn phá dã man, Vĩnh Linh đã chiến đấu anh dũng và chiến thắng vẻ vang.

Đồng bào và bộ đội đã đoàn kết, gan dạ, mưu trí và chủ động, chuẩn bị tốt, đánh liên tục, tiết kiệm đạn dược, thắng lợi giòn giã.

Vĩnh Linh còn thu được nhiều thắng lợi về sản xuất, về giao thông vận tải, về phòng không nhân dân và bảo vệ trật tự trị an.

Bác rất vui lòng thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ đặc biệt khen ngợi đồng bào, bộ đội và cán bộ Vĩnh Linh.

Các địa phương hãy ra sức thi đua đánh giỏi, thắng lớn như Vĩnh Linh.

Chào thân ái và quyết thắng

Ngày 15 tháng 11 nǎm 1966
Bác Hồ

—————————

Báo Nhân dân, số 4605, ngày 16-11-1966.
cpv.org.vn

Advertisements