Thư khen quân và dân miền Bắc bắn rơi 1.500 máy bay Mỹ (19-10-1966)

Thân ái gửi toànthể quân đội, đồng bào và cán bộ,

Ngày 14 tháng 10, quân và dân Nghệ An đã bắn rơi chiếc máy bay thứ 1.500 của giặc Mỹ. Đó là thành tích to lớn của quân và dân miều Bắc. Đồng thời quân và dân miền Nam cũng đã giành được nhiều thắng lợi vẻ vang.

Nhân dịp này, Bác rất vui lòng thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ khen ngợi toàn thể quân đội, đồng bào và cán bộ.

Để hòng gỡ thế thất bại của chúng, giặc Mỹ đang điên cuồng đẩy mạnh chiến tranh xâm lược. Chúng càng liều lĩnh thì chúng càng thất bại nặng nề.

Nhân đà thắng lợi của chúng ta, quân và dân ta hãy đoàn kết chặt chẽ, nâng cao cảnh giác, vượt mọi khó khǎn. Hãy phát huy truyền thống đấu tranh anh dũng, ra sức thi đua chiến đấu và sản xuất kiên quyết đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, giành nhiều thành tích to lớn hơn nữa, đưa sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước đến thắng lợi hoàn toàn.

Chào thân ái và quyết thắng

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 nǎm 1966
Bác Hồ

————————

Báo Nhân dân, số 4578, ngày 20-10-1966.
cpv.org.vn

Advertisements