Thư khen quân và dân Hà Nội bắn rơi chiếc máy bay Mỹ thứ 1.600 trên miền Bắc (15-12-1966)

Thân ái gửi đồng bào, bộ đội và cán bộ Hà Nội,

Mấy ngày vừa qua, giặc Mỹ dã man đã liên tiếp ném bom Thủ đô yêu quý của chúng ta. Quân và dân Hà Nội cùng các nơi khác đã bắn rơi nhiều máy bay địch, trừng trị chúng một cách đích đáng.Đồng thời, nhân dân và Quân giải phóng miền Nam đánh chúng gấp nǎm, gấp mười lần.

Giặc Mỹ càng leo thang, thì càng thua đau. Chúng càng hung ác, thì nhân dân ta càng cǎm thù chúng, càng quyết tâm đánh thắng chúng.

Quân và dân Hà Nội càng đánh càng giỏi, đã bắn rơi chiếc máy bay Mỹ thứ 1.600 trên miền Bắc.

Hà Nội vừa chiến đấu khá, vừa sản xuất khá, vừa giữ gìn trật tự trị an tốt.

Bác rất vui lòng thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ khen bộ đội, đồng bào và cán bộ Hà Nội, và tặng Thủ đô lá cờ:

Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược.

Quân và dân ta phải luôn luôn nâng cao cảnh giác, ra sức chiến đấu giỏi, sản xuất giỏi, làm tốt việc phòng không nhân dân, giành nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa.

Chào thân ái và quyết thắng

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 nǎm 1966
Bác Hồ

—————————–

Báo Nhân dân, số 4635, ngày 16-12-1966.
cpv.org.vn