Phát biểu trong buổi tiễn Đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ Cuba (3-11-1966)

Thưa đồng chí Tổng thống Đoócticốt,

Đồng chí Raun Caxtơrô và các đồng chí trong Đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ Cuba thân mến,

Thưa các đồng chí và các bạn,

Hôm nay tiễn đồng chí Tổng thống và các đồng chí, lòng chúng tôi vô cùng lưu luyến.

Trong những ngày ở thǎm nước chúng tôi, các đồng chí đã đem lại cho nhân dân chúng tôi những tình cảm nồng nàn và sự đoàn kết thắm thiết của những người anh em, những người bạn chiến đấu Cuba và Mỹ latinh. Cuộc đi thǎm của các đồng chí cổ vũ mạnh mẽ cuộc đấu tranh chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam và làm cho quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai Đảng và nhân dân hai nước chúng ta thêm tốt đẹp.

Một lần nữa, thay mặt nhân dân Việt Nam, Đảng Lao động Việt Nam, Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, tôi chân thành cảm ơn các đồng chí, cảm ơn nhân dân Cuba anh em, Đảng Cộng sản Cuba và Chính phủ cách mạng Cuba về sự ủng hộ chí tình đối với cuộc đấu tranh chống Mỹ, cứu nước của chúng tôi. Nhân dân Việt Nam luôn luôn là người anh em thân thiết của nhân dân Cuba trong cuộc đấu tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược, bảo vệ chủ quyền dân tộc, bảo vệ hoà bình trên thế giới và trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Cuba.

Chúng tôi nhờ các đồng chí chuyển đến nhân dân Cuba anh hùng, Đảng Cộng sản, Chính phủ Cuba và đồng chí Phiđen Caxtơrô kính mến lời chào thân ái và lời cảm ơn chân thành của chúng tôi.

Kính chúc đồng chí Tổng thống và các đồng chí lên đường mạnh khoẻ.

Tôi cũng gửi đến các cháu thanh niên và nhi đồng Cuba nhiều cái hôn của Bác Hồ.

Hasta la vista (1)

————————

Báo Nhân dân, số 4592, ngày 3-11-1966.
1) Hasta la vista: Tạm biệt (tiếng Tây Ban Nha).
cpv.org.vn