Điện mừng sinh nhật đồng chí L.I. Brêgiơnép (17-12-1966)

Kính gửi đồng chí L.I.Brêgiơnép,Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô,

Nhân dịp đồng chí 60 tuổi, thay mặt Trung ương Đảng Lao động Việt Nam và nhân danh cá nhân, tôi xin gửi đến đồng chí lời chúc mừng thân thiết nhất.

Chúc đồng chí luôn luôn mạnh khoẻ để lãnh đạo nhân dân Liên Xô anh em giành thắng lợi trong sự nghiệp xây dựng cơ sở của chủ nghĩa cộng sản ở Liên Xô và bảo vệ hoà bình thế giới.

Ngày 17 tháng 12 nǎm 1966
Hồ Chí Minh

————————

Báo Nhân dân, số 4639, ngày 20-12-1966.
cpv.org.vn