Điện mừng Đại hội lần thứ V Đảng Lao động Anbani (30-10-1966)

Thưa các đồng chí thân mến,

Thay mặt Đảng Lao động Việt Nam, giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam, chúng tôi xin gửi tới Đại hội lần thứ V Đảng Lan động Anbani vẻ vang và nhờ Đại hội chuyển đến toàn thể đảng viên Đảng Lao động Anbani, giai cấp công nhân và nhân dân Anbani anh em lời chào mừng thắm thiết nhất.

Trong những nǎm qua, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Lao động Anbani, đứng đầu là đồng chí Ǎngve Hốtgia, nhân dân Anbani, với truyền thống đấu tranh cách mạng đã luôn luôn phát huy mạnh mẽ tinh thần tự lập tự cường, vượt mọi khó khǎn, gian khổ và đã đạt được nhiều thành tích to lớn trong việc bảo vệ và phát triển thắng lợi chủ nghĩa xã hội trên đất nước tươi đẹp của mình. Anbani ngày nay đã trở thành một nước công, nông nghiệp xã hội chủ nghĩa, đời sống vật chất và vǎn hoá của nhân dân ngày càng được cải thiện. Lực lượng quốc phòng ngày càng vững mạnh.

Những biện pháp cách mạng tiến hành ở Anbani nhằm tǎng cường nền chuyên chính vô sản, tǎng cường đoàn kết nhất trí trong toàn Đảng, toàn dân, đẩy mạnh sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, đang gây một khí thế cách mạng sôi nổi trên khắp đất nước Anbani.

Đảng Lao động Anbani luôn luôn kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc do Mỹ cầm đầu, tích cực ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc và bảo vệ hoà bình thế giới.

Đại hội lần này của các đồng chí sẽ thông qua phương hướng kế hoạch 5 nǎm lần thứ tư nhằm tǎng cường cơ sở vật chất và kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hoá và phát triển nhanh chóng sản xuất nông nghiệp.

Đảng Lao động Việt Nam và nhân dân Việt Nam hết sức vui mừng trước những thắng lợi rực rỡ của Đảng và nhân dân Anbani anh em và xin chân thành chúc Đảng và nhân dân Anbani giành được nhiều thắng lợi rực rỡ hơn nữa trong việc thực hiện những nhiệm vụ to lớn mà Đại hội lần này đề ra.

Thưa các đồng chí thân mến,

Trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội cũng như trong sự nghiệp đấu tranh chống Mỹ, cứu nước hiện nay của mình, chúng tôi luôn luôn được sự ủng hộ kiên quyết và sự giúp đỡ tận tình của Đảng, Chính phủ và nhân dân Anbani anh em. Sự ủng hộ và giúp đỡ đó là một nguồn cổ vũ mạnh mẽ đối với nhân dân nước chúng tôi trong cuộc đấu tranh chính nghĩa của mình nhằm bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Nhân dịp này, chúng tôi xin gửi đến các đồng chí, đến Đảng, Chính phủ và nhân dân Anbani anh em lòng biết ơn chân thành của Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam.

Chúng tôi vô cùng biết ơn Trung Quốc, Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa anh em khác đã tích cực ủng hộ và chân thành giúp đỡ nhân dân nước chúng tôi trong cuộc chiến đấu chống đế quốc Mỹ xâm lược, để bảo vệ nền độc lập dân tộc, bảo vệ tiền đồn của phe xã hội chủ nghĩa ở Đông – Nam á và góp phần bảo vệ hoà bình thế giới.

Chúc tình hữu nghị thắm thiết và tình đoàn kết chiến đấu giữa hai Đảng và nhân dân hai nước chúng ta ngày càng củng cố và phát triển.

Kính chúc Đại hội của các đồng chí thành công tốt đẹp.

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 nǎm 1966
Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam

Chủ tịch
Hồ Chí Minh

———————

Báo Nhân dân, số 4590, ngày 1-11-1966.
cpv.org.vn

Advertisements