Điện gửi Cụ Béctơrǎng Rútxen (19-11-1966)

Thưa cụ,

Nhân dịp Toà án quốc tế, được thành lập theo sáng kiến của Cụ nhằm lên án bọn tội phạm chiến tranh Mỹ, tôi gửi đến Cụ lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Đế quốc Mỹ đang tǎng cường cuộc chiến tranh chống lại nền độc lập dân tộc và hoà bình ở Việt Nam. Chúng đang phạm những tội ác tày trời, dã man và ghê tởm hơn cả tội ác của bọn phát xít Hítle. Việc Toà án quốc tế trịnh trọng lên án những tội ác đó sẽ dấy lên sự cǎm phẫn mạnh mẽ trên thế giới đối với bọn xâm lược Mỹ và đẩy mạnh phong trào phản đối của nhân dân các nước đòi Mỹ phải chấm dứt cuộc chiến tranh đầy tội ác của chúng, phải rút hết quân đội Mỹ và chư hầu ra khỏi nước Việt Nam. Sự lên án đó có tầm quan trọng quốc tế về mặt bảo vệ công lý và quyền tự quyết của các dân tộc. Toà án sẽ góp phần thức tỉnh lương tri của nhân dân các nước chống đế quốc Mỹ, kẻ thù số một của loài người và của hoà bình thế giới. Kiên quyết đấu tranh cho đến thắng lợi cuối cùng vì sự nghiệp chính nghĩa của mình, nhân dân Việt Nam đánh giá cao và hết lòng ủng hộ sáng kiến cao quý của Cụ. Chúng tôi nhiệt liệt cảm ơn Cụ và gửi đến các vị uỷ viên của Toà án lời chào nồng nhiệt. Xin chúc Toà án thu được nhiều kết quả và kính gửi Cụ lời chào thân ái.

Hồ Chí Minh

———————

Báo Nhân dân, số 4608, ngày 19-11-1966.
cpv.org.vn