Bài nói tại Đại hội thi đua lực lượng Công an nhân dân (12-10-1966)

Bác thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ, thân ái chào hỏi các đại biểu. Trong Đại hội này có cả đại biểu gái và trai, miền xuôi và miền ngược, như thế là rất tốt. Sau đây là mấy điều Bác nói tóm tắt với các cô, các chú.

Tình hình chiến tranh:

Giặc Mỹ đang thua to ở cả hai miền Bắc Nam; càng thua to, chúng càng giãy giụa hung dữ. Chúng ồ ạt tǎng quân vào miền Nam. Chúng điên cuồng ném bom ở miền Bắc. Đồng thời, chúng hết sức hoạt động về chính trị và ngoại giao. Chúng rêu rao về hoà bình, lừa bịp ở Liên hợp quốc. Chúng họp hội nghị bảy nước ở Philíppin,v.v.. Nói tóm lại, chúng đang âm mưu mở rộng chiến tranh ác liệt hơn nữa.

Về phía ta : Quân và dân miền Nam anh dũng đánh giỏi, thắng to, trong sáu tháng qua, từ tháng 4 đến tháng 9, đã tiêu diệt:

1 tiểu đoàn úc đánh thuê,

3 chiến đoàn xe tǎng và xe bọc sắt,

7 tiểu đoàn Mỹ,

10 tiểu đoàn nguỵ.

Cộng là 21 tiểu đoàn địch đã bị tiêu diệt.

ở miền Bắc: Quân và dân ta đã bắn tan xác 1.500 máy bay giặc Mỹ. Trong thắng lợi đó, Công an nhân dân có góp phần của mình.

Cả nước ta đoàn kết một lòng, không sợ gian khổ, không sợ hy sinh, quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Chúng ta lại được các nước xã hội chủ nghĩa anh em tận tình giúp đỡ. Nhân dân thế giới, kể cả nhân dân tiến bộ Hoa Kỳ đều nghiêm khắc lên án đế quốc Mỹ, đều nhiệt liệt ủng hộ ta. Vì vậy, địch nhất định thua, ta nhất định thắng.

Để phối hợp với hoạt động quân sự, địch sẽ:

– Tǎng cường việc điều tra, thu thập tình báo,

– Ra sức hoạt động chiến tranh tâm lý,

– Tǎng cường tung gián điệp biệt kích ra miền Bắc,

– Ra sức lôi kéo, kích động các phần tử phản động ở miền Bắc, hòng chống phá cách mạng.

Để phá tan mọi âm mưu chiến tranh phá hoại của địch, chúng ta phải: Quyết tâm đánh bại mọi hoạt động gián điệp và chiến tranh tâm lý của địch; ngǎn chặn và trấn áp kịp thời mọi âm mưu của bọn phản động; bảo vệ tốt các cơ quan đầu não, các lực lượng vũ trang, các mối giao thông vận tải, tài sản của Nhà nước và của nhân dân, giữ vững trật tự an ninh của miền Bắc.

Đây là nhiệm vụ nặng nề nhưng rất vẻ vang của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta, trong đó lực lượng Công an nhân dân giữ một vai trò rất quan trọng.

Những thành tích của Công an nhân dân trong thời gian qua:

Trong hai nǎm qua, Công an nhân dân đã có những thành tích đáng khen như sau:

– Trật tự an ninh ở miền Bắc được giữ vững. Trong những lúc có chiến tranh ác liệt, phong trào bảo vệ trị an được đẩy lên ở nhiều nơi.

Những vụ gián điệp biệt kích đã bị bắt gọn.

Những phần tử phản động đã bị phát hiện và xử trí.

Tuy vậy còn phải đẩy mạnh hơn nữa:

– Công tác điều tra nắm tình hình để đánh địch kịp thời hơn, nhạy bén hơn.

– Phải tǎng cường hơn nữa việc phòng gian, bảo mật.

– Việc nguỵ trang các công trình và kho tàng, việc tổ chức bảo vệ tài sản Nhà nước phải làm tốt hơn, cẩn thận hơn.

– Duy trì trật tự an ninh xã hội, nhất là ở các thành phố, phải làm thật tốt.

Cán bộ và chiến sĩ Công an nhân dân nói chung là tốt, tuyệt đối trung thành với Đảng và nhân dân, xứng đáng với lòng tin cậy của Đảng và của nhân dân. Nhiều gương chiến đấu dũng cảm, quên mình chiến đấu với địch, bảo vệ nhân dân, bảo vệ tài sản Nhà nước.

Số đơn vị tiên tiến, đơn vị quyết thắng ngày càng tǎng, số chiến sĩ giỏi, lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua đều tǎng nhiều.

Tuy vậy:

– ở các đơn vị và cơ quan, nội bộ phải thật thà đoàn kết, phải xoá sạch chủ nghĩa cá nhân.

– Phải triệt để sửa đổi tác phong mệnh lệnh, quan liêu, hống hách; phải gây quan hệ thật tốt giữa công an và nhân dân.

Trước tình hình và nhiệm vụ mới, cán bộ và chiến sĩ Công an nhân dân phải làm gì ?

– Trước hết là phải khắc sâu lòng cǎm thù giặc Mỹ, phải nâng cao lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, luôn luôn cảnh giác, dũng cảm chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ nghĩa xã hội. Tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân.

– Phải thật sự đoàn kết, đoàn kết giữa cán bộ và chiến sĩ, giữa công an với nhân dân.

– Phải kịp thời kiện toàn tổ chức và chỉnh đốn lề lối làm việc của các bộ phận công an để làm tròn nhiệm vụ mới.

– Các cán bộ và chiến sĩ Công an nhân dân phải ra sức trau dồi:

+ Đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, liên hệ chặt chẽ với quần chúng, một lòng một dạ phục vụ nhân dân.

+ Tác phong phải thật khách quan, thiết thực, phải tǎng cường công tác điều tra nghiên cứu tổng kết và trao đổi kinh nghiệm giữa các ngành công an.

– Đối với những người có thành tích, phải khen thưởng, đối với những người mắc sai lầm thì phải phê bình, kiểm thảo giúp họ sửa chữa. Khi cần thiết thì phải thi hành kỷ luật nghiêm minh, đúng mức.

– Các cấp đảng bộ trong lực lượng Công an nhân dân phải rất coi trọng xây dựng đảng bộ và chi bộ “bốn tốt”, phải coi trọng công tác xây dựng Đoàn thanh niên.

– Trong các cơ quan, phảithực hành dân chủ, thường xuyên phê bình nghiêm chỉnh và thật thà tự phê bình để giúp nhau tiến bộ.

Các cô, các chú thi đua thực hiện những điểm nói trên, thì Công an nhân dân của ta sẽ là một lực lượng cách mạng vô địch.

Nói ngày 12-10-1966.

———————-

Báo Nhân dân, số 4580, ngày 22-10-1966.
cpv.org.vn

Advertisements