Thư khen hợp tác xã Tân Phong (Thái Bình) đạt nǎng suất lúa cao nhất miền Bắc (20-12-1966)

Thân ái gửi xã viên và cán bộ hợp tác xã Tân Phong, xã Việt Hùng, huyện Thư Trì, tỉnh Thái Bình,

Nǎm ngoái, Tân Phong đã cố gắng phấn đấu đạt nǎng suất lúa cả nǎm hơn 6 tấn 700 kilôgam một hécta. Nǎm nay, cùng với ba hợp tác xã bạn hợp thành Tân Phong mới và đã ra sức theo đúng những kinh nghiệm sản xuất tiên tiến, cho nên nǎng suất lúa cả nǎm đạt 7 tấn 205 kilôgam một hécta. Do đó, đời sống của xã viên được nâng cao dần, thóc bán cho Nhà nước cũng tǎng thêm, hợp tác xã được củng cố tốt. Thế là vừa ích nước, vừa lợi nhà.

Bác rất vui lòng khen ngợi các xã viên và cán bộ Tân Phong mới đã luôn luôn cố gắng đạt sản lượng cao. Bác mong rằng các hợp tác xã khác đều ra sức thi đua với Tân Phong.

Bác nhắc các cô, các chú xã viên và cán bộ Tân Phong không nên chủ quan tự mãn với những thắng lợi bước đầu, mà cần phải cố gắng hơn nữa về các mặt như: phát triển tốt chǎn nuôi, quản lý tốt lao động, tǎng nǎng suất hoa màu và cây công nghiệp. Nội bộ phải đoàn kết chặt chẽ và thật sự dân chủ. Phải làm được như vậy thì hợp tác xã Tân Phong sẽ tiến bộ không ngừng và trở nên một hợp tác xã kiểu mẫu.

Chào thân ái và quyết thắng

Ngày 20 tháng 12 nǎm 1966
Bác Hồ

———————-

Báo Nhân dân, số 4646, ngày 27-12-1966.
cpv.org.vn