Điện gửi “Uỷ ban không bạo động” Nữu Ước (14-2-1967)

Tôi rất đau xót được tin cụ A.J. Mơxti, một chiến sĩ xuất sắc của phong trào hoà bình dân chủ Mỹ và thế giới, một người bạn trung thực và dũng cảm của nhân dân Việt Nam, đã từ trần.

Tôi xin gửi tới Uỷ ban và tới gia đình cụ lời chia buồn chân thành nhất.

Ngày 14 tháng 2 nǎm 1967
Hồ Chí Minh

 

———————–

Báo Nhân dân, số 4695, ngày 15-2-1967.
cpv.org.vn