Điện cảm ơn Quốc trưởng Nôrôđôm Xihanúc nhân kỷ niệm lần thứ hai Hội nghị nhân dân Đông Dương (1-3-1967)

Kính gửi Xǎmđéc Nôrôđôm Xihanúc,Quốctrưởng Vương quốc Campuchia,

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ hai Hội nghị nhân dân Đông Dương, tôi xin chuyển đến Ngài những lời chúc mừng nhiệt liệt nhất. Hội nghị lịch sử này, họp theo sáng kiến của Ngài, trong hai nǎm qua đã đóng góp vào những thắng lợi của nhân dân ba nước Việt Nam, Khơme, Lào, đoàn kết chặt chẽ trong cuộc đấu tranh chống kẻ thù chung là đế quốc Mỹ, giành độc lập dân tộc và hoà bình ở Đông Dương và Đông – Nam á.

Tôi chân thành cảm ơn Ngài ở Pari đã tuyên bố kiên quyết ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam. Đó là một biểu hiện mới của tình đoàn kết hữu nghị chiến đấu của nhân dân Khơme đối với chúng tôi, là một cổ vũ quý báu đối với chúng tôi trong cuộc đấu tranh chống Mỹ, cứu nước.

Nhân dịp này, tôi xin chúc Ngài thu được nhiều thắng lợi tốt đẹp trong cuộc hành trình của Ngài và chúc Ngài mạnh khoẻ.

Hà Nội, ngày 1 tháng 3 nǎm 1967
Hồ Chí Minh

————————–

Báo Nhân dân, số 4738, ngày 30-3-1967
cpv.org.vn

Advertisements