Bài nói tại kỳ họp Hội đồng Chính phủ cuối nǎm 1966 (29-12-1966)

Chúc các đồng chí nǎm mới! Nhân dịp này, Bác nói với các đồng chí một vài câu chuyện.

Nǎm 1966, trong phe ta có nhiều tin đáng mừng. Liên Xô được mùa lớn. Trung Quốc cũng được mùa về nông nghiệp và được mùa về cả nhiều mặt khác. Mới đây, lần thứ ba trong một nǎm, Trung Quốc đã thử thành công bom bằng chất liệu hạt nhân nóng và mỗi lần đều có tiến bộ hơn lần trước. Khoa học kỹ thuật có những phát minh quan trọng, ví dụ việc chế tạo được chất insulin một cách đơn giản, tốt và rẻ, khiến cho nhiều nước rất phục.

Về ta, nǎm 1966 là một nǎm thắng lợi to lớn. ở miền Nam, trong 11 tháng đầu nǎm, quân và dân miền Nam anh dũng đã tiêu diệt 11 vạn tên xâm lược Mỹ, gấp 5 lần nǎm ngoái. Phong trào đấu tranh chính trị của đồng bào các thành thị lên cao, đấy là một thắng lợi rất quan trọng. ở miền Bắc, quân và dân ta đã bắn rơi hơn 1.600 máy bay Mỹ, khiến cho địch lúng túng nhiều, nhất là vì thiếu người lái máy bay.

Thắng lợi to nhất nǎm 1966 là nhân dân ta tiến bộ nhanh và mạnh. Dân ta rất anh hùng, ở miền Nam cũng như ở miền Bắc. Các tầng lớp nhân dân, gái trai, già trẻ, đều rất dũng cảm, rất giỏi, rất tốt, rất tận tuỵ với cách mạng, cố gắng nhiều và thu nhiều thành tích trong phong trào thi đua chống Mỹ, cứu nước.

Về cán bộ ta thì nói thật là còn nhiều người chưa cố gắng bằng quần chúng nhân dân. Nhiều ngành, nhiều người chưa thật chuyển tư tưởng và cách làm việc theo thời chiến. Như thế là chưa xứng đáng với sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước vĩ đại và với phong trào sôi nổi, anh dũng của nhân dân. Quân sự và giao thông có nhiều cố gắng, tương đối khá. Nông nghiệp có tiến bộ, ví dụ như nǎm nay đã có 1 tỉnh đạt nǎng suất 5 tấn thóc một hécta và số huyện, xã, hợp tác xã đạt 5 tấn thóc một hécta nhiều hơn nǎm ngoái rõ rệt. Những công lao ấy nên quy về nhân dân; sự chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ Nông nghiệp mà khéo hơn, tốt hơn, thì thành tích còn lớn hơn nữa. Công nghiệp địa phương có khá hơn nǎm ngoái, nhưng nói chung còn chậm. Một việc nữa rất quan trọng mà làm chưa tốt, là công tác lưu thông phân phối. Có khi vật tư, hàng hoá không thiếu, mà phân phối không đúng, thì gây ra cǎng thẳng không cần thiết. Trong công tác lưu thông phân phối, có hai điều quan trọng phải luôn luôn nhớ:
– ?Không sợ thiếu, chỉ sợ không công bằng;
– Không sợ nghèo, chỉ sợ lòng dân không yên”.
ở cấp dưới, ở cơ sở, có những nơi cán bộ phụ trách không tốt, thiếu tinh thần phục vụ nhân dân, làm những điều xấu xa. Những điều ấy, quần chúng đều biết. Nhưng chúng ta còn thiếu kiểm tra chặt chẽ.
Trên đây là nói một số khuyết điểm mà chúng ta phải ra sức khắc phục trong nǎm 1967.
Bây giờ, Bác nhấn mạnh mấy nhiệm vụ rất quan trọng, mà chúng ta phải quyết làm bằng được:
Tất cả mọi cán bộ, công nhân, viên chức Nhà nước, nhất là cán bộ lãnh đạo, phải cố gắng vươn lên cho xứng đáng với nhân dân anh hùng, với sự nghiệp cách mạng vĩ đại. Tất cả các bộ, các ngành phải tìm mọi cách, làm hết sức mình để giúp đỡ tiền tuyến lớn. Phải ra sức nghiên cứu sớm và kiên quyết thực hiện việc cải tiến quản lý kinh tế tài chính cho hợp với hoàn cảnh chiến tranh hiện nay và hợp với hướng tiến lên về sau.

Muốn được như vậy, thì phải làm tốt những việc sau đây:
1. Nội bộ phải thật đoàn kết.
2. Phải liên hệ chặt chẽ với quần chúng.
3. Phải thường xuyên kiểm tra công tác và cán bộ.
4. Phải giữ bí mật Nhà nước. Hiện nay giữ bí mật chưa tốt.
5. Phải thưởng phạt nghiêm minh. Hiện nay, thưởng có khi quá rộng, mà phạt thì không nghiêm. Kỷ luật phải chặt chẽ. Phải kiên quyết chống những việc làm thiếu trách nhiệm, trái kỷ luật.
6. Phải chống tham ô, lãng phí và hết sức thực hành tiết kiệm.
7. Phải đối đãi rất thành thật và hữu nghị đối với chuyên gia các nước anh em sang giúp nước ta. Các đồng chí chuyên gia đã rời quê hương, xa gia đình sang giúp ta, chịu đựng nhiều gian khổ, khó khǎn, có người đã hy sinh, chúng ta phải học hỏi và biết ơn các đồng chí ấy.
Bây giờ nói một vài điểm về tình hình địch. Trước đây một nǎm, giọng của chúng khác, mà từ một nǎm nay, giọng của chúng khác hẳn. Tên đầu sỏ của chúng là Giônxơn gần đây nói thế nào? Nó nói: Không ai biết chiến tranh sẽ kéo dài đến bao giờ; chúng ta (nghĩa là Mỹ) phải hy sinh, phải nhẫn nại; chúng ta (nghĩa là Mỹ) chẳng những có khó khǎn ở Việt Nam, mà còn khó khǎn ngay ở trong nước Mỹ, vì 20 triệu người da đen đấu tranh đòi quyền lợi của họ.Tờ báo Diễn đàn Nữu Ước, vốn là một tờ báo ủng hộ Chính phủ Mỹ, đã tả Giônxơn như sau: Tổng thống của chúng ta ở trong tình trạng cực kỳ bối rối; ông ta là Tổng tư lệnh của một cuộc chiến tranh không thắng và không bao giờ thắng!
Trong thời gian gần đây, 8 tên cố vấn cao cấp và trung thành nhất đã bỏ Giônxơn mà đi. Vì sao chúng bỏ đi ? Vì chúng thấy tình hình Mỹ ngày càng nguy khốn.
Cho nên, so sánh tình hình của địch, của ta, có thể kết luận: Giặc Mỹ xâm lược nhất định thua! Nhân dân ta nhất định thắng! Nhưng thắng lợi không đến một cách dễ dàng. Chúng ta phải cố gắng nhiều hơn nữa. Nǎm mới, chúc các đồng chí cố gắng vươn lên, xứng đáng với nhân dân và sự nghiệp anh hùng, hết sức góp phần lớn nhất của mình vào công cuộc chống Mỹ, cứu nước để bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam, tiến tới hoà bình thống nhất Tổ quốc.

Nói ngày 29-12-1966.

———————

Biên bản cuộc họp Hội đồng

Chính phủ lưu tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I.
cpv.org.vn