Điện cảm ơn các vị đứng đầu nǎm nước châu Phi dự Hội nghị Lơ Ke (6-4-1967)

Chúng tôi vui mừng được tin Hội nghị nguyên thủ nǎm nước bạn, trong đó có Ngài, vừa họp tại Lơ Ke đã lên án Mỹ xâm lược Việt Nam, đòi Mỹ phải chấm dứt tức khắc và không điều kiện việc ném bom nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, phải rút lực lượng Mỹ ra khỏi Việt Nam, phải thừa nhận Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam là đại diện duy nhất có giá trị và tôn trọng quyền tự quyết của nhân dân Việt Nam.

Chúng tôi coi đó là một sự ủng hộ quý báu đối với cuộc kháng chiến chính nghĩa của chúng tôi và một biểu hiện đẹp đẽ của tình đoàn kết giữa nhân dân các nước á – Phi. Thay mặt nhân dân Việt Nam và Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, tôi chân thành cảm ơn Ngài đã góp phần quan trọng vào sự ủng hộ quý báu đó.

—————————

Báo Nhân dân, số 4761, ngày 22-4-1967.

1) Hội nghị những vị đứng đầu nǎm nước: Cộng hoà A Rập thống nhất, Angiêri, Ghinê, Môritani và Tandania họp ở Lơ Ke từ ngày 4 đến ngày 6-4-1967. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi điện cảm ơn từng vị đứng đầu nǎm nước nói trên.

cpv.org.vn

Advertisements