Thư khen quân và dân miền Bắc (8-6-1967)

Thân ái gửi đồng bào, cán bộ và chiến sĩ các lực lượng vũ trang nhân dân,

Giặc Mỹ xâm lược liều lĩnh gây chiến tranh phá hoại miền Bắc nước ta hòng gỡ thế thất bại của chúng ở miền Nam. Nhưng chúng đã thua to.

Đến nay, quân và dân miền Bắc đã bắn rơi hơn 2.000 máy bay Mỹ, tiêu diệt và bắt sống nhiều giặc Mỹ lái máy bay, đã bắn bị thương và bắn chìm nhiều tàu chiến Mỹ và giáng trả pháo binh Mỹ từ bên kia giới tuyến nhiều đòn đích đáng.

Giao thông vận tải, sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và các ngành khác đều giành được thắng lợi lớn.

Giặc Mỹ dùng bao nhiêu bom đạn đánh phá cũng không ngǎn nổi bước tiến mạnh mẽ của nhân dân ta, không chia cắt được tình đoàn kết Bắc – Nam ruột thịt. Lòng yêu nước nồng nàn và khí phách anh hùng của dân tộc ta, quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược của nhân dân ta càng lên cao hơn bao giờ hết.

Thắng lợi của nhân dân cả nước ta trong hai nǎm qua là thắng lợi rất to lớn về mọi mặt.

Giặc Mỹ đánh phá miền Bắc một, đồng bào và Quân giải phóng miền Nam đánh trả chúng gấp 5, gấp 10 lần. Đông – Xuân vừa qua, miền Nam lại chiến thắng rất oanh liệt, đánh thắng “cuộc phản công chiến lược mùa khô lần thứ hai” của giặc Mỹ.

Như vậy là Nam – Bắc hai miền đều đánh giỏi, đều thắng lớn.

Tôi vui lòng thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ, nhiệt liệt khen ngợi các lực lượng vũ trang nhân dân, nhiệt liệt khen ngợi cán bộ và đồng bào các địa phương, các dân tộc trên toàn miền Bắc.

Các lực lượng vũ trang nhân dân ta rất anh hùng, càng đánh càng mạnh, càng đánh càng thắng.

Nhân dân ta rất anh hùng, già, trẻ, gái, trai, đều hǎng hái thi đua chống Mỹ, cứu nước, sản xuất giỏi, chiến đấu giỏi.

Nhân dịp này, tôi thân ái gửi lời thǎm hỏi các gia đình liệt sĩ, anh em thương binh, bệnh binh, gia đình bộ đội và đồng bào bị nạn do bom đạn địch gây ra.

Thay mặt nhân dân Việt Nam, Đảng và Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, tôi chân thành biết ơn các nước xã hội chủ nghĩa anh em, các nước bạn và nhân dân tiến bộ trên thế giới, kể cả nhân dân tiến bộ Mỹ, đã nhiệt liệt đồng tình và ủng hộ cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta.

Đồng bào và chiến sĩ thân mến,

Giặc Mỹ đã thua to, nhưng chúng còn ngoan cố, chưa chịu từ bỏ dã tâm xâm lược nước ta. Trước sức đoàn kết kháng chiến vĩ đại của toàn dân ta ở cả hai miền Nam – Bắc, nhất định chúng sẽ thua to hơn nữa và nhất định chúng không tránh khỏi thất bại hoàn toàn.

Tôi cǎn dặn đồng bào, cán bộ và chiến sĩ các lực lượng vũ trang tuyệt đối chớ vì thắng lợi mà chủ quan, khinh địch. Phải luôn luôn nâng cao cảnh giác, đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn xảo quyệt và hung ác của giặc Mỹ.

Phải ra sức sản xuất và chiến đấu giỏi hơn nữa. Làm tốt hơn nữa công tác phòng không nhân dân. Trước mắt, vừa chiến đấu vừa phải thu hoạch nhanh, gọn vụ chiêm, làm tốt vụ thu, tích cực chuẩn bị vụ mùa, ra sức bảo vệ đê điều, bảo đảm tốt giao thông vận tải và phục vụ tiền tuyến.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta đã thu được thắng lợi vẻ vang.

Đồng bào và chiến sĩ ta quyết không sợ hy sinh, gian khổ, kiên quyết chiến đấu vì độc lập, tự do và thống nhất của Tổ quốc mình, đồng thời góp phần tích cực vào sự nghiệp độc lập dân tộc và bảo vệ hoà bình thế giới.

Quân và dân cả nước ta hãy anh dũng tiến lên!

Tất cả để chiến thắng giặc Mỹ xâm lược!

Chào thân ái và quyết thắng

Hà Nội, ngày 8 tháng 6 nǎm 1967
Hồ Chí Minh

—————————

Báo Nhân dân, số 4808, ngày 9-6-1967.
cpv.org.vn

Advertisements