Thư gửi Luật sư Nguyễn Hữu Thọ và các vị trong Uỷ ban Trung ương Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam (5-6-1967)

Thưa Chủ tịch và các vị thân mến,

Thưa đồng bào, cán bộ và chiến sĩ miền Nam thân mến,

Đông – Xuân trước, đồng bào và các lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam đã thắng lợi. Đông – Xuân này, miền Nam lại giành được thắng lợi to lớn hơn, làm cho cả nước ta hết sức phấn khởi, bè bạn ta khắp nǎm châu hả dạ và riêng tôi rất vui mừng.

Tôi xin gửi đến đồng bào ruột thịt, các dân tộc anh em, các cán bộ và chiến sĩ các lực lượng vũ trang giải phóng, các cụ phụ lão, chị em phụ nữ, các cháu thanh niên và nhi đồng lời chúc mừng và khen ngợi nhiệt liệt nhất.

Tôi thân ái gửi lời thǎm hỏi các gia đình liệt sĩ và anh em thương binh, bệnh binh.

Đông – Xuân này, giặc Mỹ và bọn tay sai đã tung ra chiến trường hơn một triệu quân với số máy bay, đại bác, bom đạn… gấp hai ba lần Đông – Xuân trước. Chúng dùng cả chất độc hoá học và hơi độc tàn phá đất nước ta, giết hại nhân dân ta, hòng khuất phục đồng bào miền Nam ta và cứu vãn tình hình nguy khốn của chúng.

Nhưng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Mặt trận dân tộc giải phóng, đồng bào và các chiến sĩ miền Nam, triệu người như một, đoàn kết một lòng, chiến đấu cực kỳ anh dũng, đã đánh bại cuộc phản công mùa khô lần thứ hai của giặc Mỹ và giành được thắng lợi vẻ vang.

Đó là một thắng lợi có ý nghĩa chiến lược rất to lớn về quân sự và chính trị trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của toàn dân ta.

Miền Nam nước ta thắng lớn, miền Bắc nước ta cũng thắng lớn. ở miền Bắc, gần hai nghìn máy bay giặc Mỹ đã bị bắn rơi, nhiều giặc lái máy bay đã bị bắt hoặc bị chết. Cả hai miền Nam – Bắc đều đánh giỏi, càng đánh càng thắng, càng đánh càng mạnh.

Địch đã bị thất bại nặng nề. Nhưng chúng còn ngoan cố. Chúng sẽ đưa thêm quân sang, dùng thêm nhiều thủ đoạn dã man, tàn bạo, tiếp tục tǎng cường chiến tranh xâm lược miền Nam và đánh phá miền Bắc ác liệt hơn nữa. Chúng cũng sẽ tiếp tục tung ra những luận điệu hoà bình thương lượng giả dối hòng lừa bịp dư luận Mỹ và trên thế giới. Song dù tǎng thêm mấy chục vạn quân, dù dã man và xảo quyệt đến đâu, giặc Mỹ cũng không thể nào gỡ được thế bị động và sa lầy ở miền Nam Việt Nam. Càng đánh, nhất định chúng càng thất bại thảm hại.

Nhân dân ta đang tiến mạnh trên đà thắng lợi. Càng gần thắng lợi thì càng nhiều gian nan. Nhưng chúng ta quyết không sợ hy sinh gian khổ. Vì độc lập, tự do của Tổ quốc, chúng ta quyết chiến đấu đến thắng lợi hoàn toàn.

Đồng bào và chiến sĩ miền Nam anh hùng đoàn kết một lòng, chiến đấu giỏi, sản xuất giỏi là một lực lượng vô địch.

Nước ta là một, dân tộc ta là một, Nam Bắc cùng nhau quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. 17 triệu đồng bào miền Bắc quyết giữ trọn lời thề cùng 14 triệu đồng bào miền Nam ruột thịt, sát cánh kề vai chiến đấu để giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, tiến tới thống nhất đất nước.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta được tất cả các nước anh em, các bè bạn và nhân dân tiến bộ trên thế giới, kể cả nhân dân tiến bộ ở nước Mỹ, nhiệt liệt đồng tình và ủng hộ.

Đồng bào và chiến sĩ miền Nam yêu quý hãy anh dũng tiến lên, thu nhiều thành tích và lập nhiều chiến công oanh liệt hơn nữa!

Đế quốc Mỹ nhất định thua!
Nhân dân ta nhất định thắng!

Hồ Chí Minh

———————

Báo Nhân dân, số 4804, ngày 5-6-1967.
cpv.org.vn