Thư gửi Luật sư Nguyễn Hữu Thọ nhân dịp Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam công bố bản Cương lĩnh chính trị (6-9-1967)

Kính gửi Luật sư Nguyễn Hữu Thọ, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch và các vị trong Uỷ ban Trung ương Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam,

Thưa đồng chí Chủ tịch và các vị thân mến,

Thưa đồng bào, chiến sĩ và cán bộ miền Nam thân mến,

Đang lúc quân và dân cả hai miền nước ta liên tiếp giành được nhiều thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước, thì Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam công bố bản Cương lĩnh chính trị. Đó là một Cương lĩnh đại đoàn kết toàn dân, một Cương lĩnh quyết tâm đánh thắng hoàn toàn giặc Mỹ và bè lũ tay sai bán nước.

Bảy nǎm qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Mặt trận, đồng bào và chiến sĩ miền Nam anh hùng đoàn kết chặt chẽ, chiến đấu dũng cảm, đã đập tan mọi kế hoạch xâm lược của kẻ thù. Hơn một triệu quân Mỹ, quân nguỵ và quân chư hầu bị giáng những vố nặng nề. Giặc Mỹ đang thất bại và bế tắc. Trên đà thắng lợi, quân và dân miền Nam đang dồn dập tiến công địch về mọi mặt và ở khắp mọi nơi. Những thắng lợi vẻ vang đó ngày càng củng cố và nâng cao ở trong nước và trên thế giới uy tín của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam là người đại diện chân chính duy nhất của nhân dân miền Nam Việt Nam. Dân tộc Việt Nam ta, Tổ quốc Việt Nam ta rất tự hào về miền Nam anh hùng, thành đồng của Tổ quốc.

Bị sa lầy ở miền Nam, giặc Mỹ điên cuồng vừa mở rộng chiến tranh ở miền Nam, vừa “leo thang” bắn phá ở miền Bắc. Đồng thời chúng lại rêu rao luận điệu hoà bình giả dối. Nhưng bom đạn quyết không đe doạ được đồng bào ta. Lời xảo trá quyết không lừa gạt được đồng bào ta. Nhân dân Việt Nam ta quyết chiến đấu cho đến lúc không còn bóng của xâm lược Mỹ trên đất nước thân yêu của mình.

Đoàn kếtlà sức mạnh vô địch của chúng ta. Bản Cương lĩnh chính trị của Mặt trận là ngọn cờ đại đoàn kết toàn thể nhân dân miền Nam để cùng nhau chống Mỹ, cứu nước đến thắng lợi cuối cùng. Nhân dân ta đã đoàn kết, càng đoàn kết rộng rãi và chặt chẽ hơn nữa! Chúng ta càng đoàn kết rộng rãi và chặt chẽ hơn nữa với anh em, bè bạn ta trên thế giới, kể cả nhân dân tiến bộ Mỹ đang ra sức ủng hộ chúng ta! Dù giặc Mỹ hung ác đến đâu, sức mạnh đoàn kết vĩ đại của chúng ta nhất định sẽ đánh thắng chúng.

Đồng bào, chiến sĩ và cán bộ miền Nam ta rất đoàn kết, rất anh hùng, cho nên đã thắng to. Ngày nay, toàn dân miền Nam triệu người như một, càng đoàn kết chặt chẽ, càng thực hiện đầy đủ Cương lĩnh chính trị đúng đắn của Mặt trận, càng phát huy khí phách anh hùng, nhất định sẽ hoàn thành thắng lợi sự nghiệp giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, tiến tới hoà bình thống nhất Tổ quốc.

Với quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ, mười bảy triệu đồng bào miền Bắc nguyện ra sức thi đua sản xuất và chiến đấu, làm tròn nghĩa vụ thiêng liêng đối với miền Nam ruột thịt.

Với sức mạnhđại đoàn kết vô địch, chúng ta nhất định thắng lợi!

Đến ngày thống nhất nước nhà,

Bắc Nam sum họp thì ta vui lòng!

Nhân dịp này, tôi gửi đến các cụ phụ lão, các bà mẹ chiến sĩ, các cán bộ và chiến sĩ, các anh hùng và dũng sĩ diệt Mỹ, các cháu thanh niên và nhi đồng nhiều cái hôn thân ái.

Tôi thân ái gửi đến đồng chí Chủ tịch và các vị trong Uỷ ban Trung ương Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam lời chào quyết thắng.

Hà Nội, ngày 6 tháng 9 nǎm 1967
Hồ Chí Minh

————————–

Báo Nhân dân, số 4903, ngày 13-9-1967.
cpv.org.vn