Điện mừng thành công của khoa học vũ trụ Liên Xô (20-10-1967)

Kính gửi – Đồng chí L.Brêgiơnép, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô,
– Đồng chí N.Pốtgoócnưi, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Xô viết tối cao Liên Xô,
– Đồng chí A.Côxưghin, Chủ tịch Hội đồngBộ trưởng Liên Xô,

Mátxcơva

Các đồng chí thân mến,

Trong không khí sôi nổi thi đua sản xuất và chiến đấu lấy thành tích kỷ niệm lần thứ 50 Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười vĩ đại20, nhân dân Việt Nam vô cùng phấn khởi được tin Liên Xô, lần thứ nhất trong lịch sử loài người, đã cho một trạm nghiên cứu khoa học, trạm Sao Kim 4, đổ bộ nhẹ nhàng xuống Sao Kim. Đấy là một thành công mới hết sức kỳ diệu của nền khoa học xôviết, một bước tiến dài của con người trên đường đi vào vũ trụ. Tôi rất vui mừng thay mặt nhân dân Việt Nam, Đảng Lao động Việt Nam và Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà gửi đến các đồng chí, đến nhân dân Liên Xô, Đảng Cộng sản Liên Xô và Chính phủ Liên Xô lời chúc mừng nhiệt liệt nhất.

Xin chúc nhân dân Liên Xô và các nhà bác học, kỹ sư và công nhân ngành khoa học vũ trụ Liên Xô thu được nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa.

Kính chào cộng sản

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 nǎm 1967
Hồ Chí Minh

——————

Báo Nhân dân, số 4941, ngày 21-10-1967.
cpv.org.vn