Điện mừng nhân dịp nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và Vương quốc Campuchia quyết định đặt quan hệ ngoại giao cấp đại sứ (23-6-1967)

Kính gửi Xǎmđéc Nôrôđôm Xihanúc, Quốc trưởng Vương quốc Campuchia,

Phnôm Pênh

Nhân dân Việt Nam hết sức vui mừng về việc Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và Chính phủ Vương quốc Campuchia quyết định đặt quan hệ ngoại giao giữa hai nước ở cấp Đại sứ. Nhân dịp này, thay mặt nhân dân Việt Nam, Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và nhân danh cá nhân, tôi xin gửi đến Ngài, Chính phủ Vương quốc và nhân dân Khơme anh em những lời chúc mừng nhiệt liệt nhất.

Nhân dân Việt Nam và nhân dân Khơme là những người bạn chiến đấu, những người anh em trong sự nghiệp đấu tranh chống kẻ thù chung là đế quốc Mỹ xâm lược, để bảo vệ những quyền dân tộc thiêng liêng của mình. Chúng ta luôn luôn ủng hộ, cổ vũ lẫn nhau. Chúng ta tôn trọng chủ quyền, độc lập, toàn vẹn lãnh thổ của nhau. Gần đây, Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, người đại diện chân chính duy nhất của nhân dân miền Nam và Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đã tuyên bố công nhận và tôn trọng biên giới hiện tại của Vương quốc Campuchia. Việc đặt quan hệ ngoại giao giữa hai nước chúng ta là sự biểu hiện rực rỡ của mối tình hữu nghị thân thiết và đoàn kết chiến đấu ấy. Đó là một sự kiện lịch sử trong quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia, một nhân tố tích cực trong việc giữ gìn hoà bình ở Đông Dương và Đông – Nam á.

Tôi tin chắc rằng tình hữu nghị giữa hai nước chúng ta trên cơ sở nǎm nguyên tắc chung sống hoà bình ngày càng có điều kiện tǎng cường hơn nữa, vì lợi ích tối cao của nhân dân hai nước chúng ta trong cuộc chiến đấu hiện nay chống Mỹ xâm lược cũng như trong công cuộc xây dựng hoà bình sau này.

Một lần nữa, tôi xin chúc nhân dân Khơme anh hùng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Ngài, thu thêm được nhiều thắng lợi to lớn trong sự nghiệp bảo vệ độc lập, trung lập, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc mình và xây dựng đất nước Campuchia hạnh phúc và phồn vinh.

Tôi xin gửi Ngài lời chào kính trọng và thân thiết nhất.

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 nǎm 1967
Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Hồ CHí Minh

————————

Báo Nhân dân, số 4823, ngày 24-6-1967.
cpv.org.vn