Điện mừng Hội nghị đoàn kết nhân dân Mỹ latinh lần thứ nhất (31-7-1967)

Kính gửi Hộinghị đoàn kết nhân dân Mỹ latinh lần thứ nhất,

La Havan

Nhân dịp Hội nghị đoàn kết nhân dân Mỹ latinh lần thứ nhất họp trên đất nước Cuba anh hùng, thay mặt nhân dân Việt Nam và nhân danh cá nhân, tôi xin gửi tới Hội nghị lời chào mừng thân ái và nhiệt liệt.

Hội nghị đoàn kết nhân dân Mỹ latinh lần này nhằm phát huy những kết quả tốt đẹp của Hội nghị đoàn kết nhân dân ba châu lần thứ nhất, động viên đông đảo quần chúng nhân dân, đẩy mạnh cuộc đấu tranh cách mạng gian khổ, lâu dài và tất thắng chống đế quốc Mỹ và bọn tay sai, tiến tới hoàn thành sự nghiệp giải phóng của các dân tộc ở Tây bán cầu, góp phần tích cực bảo vệ hoà bình thế giới.

Nhân dân Việt Nam chúng tôi khẳng định một lần nữa sự đoàn kết hoàn toàn của mình đối với cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Mỹ latinh.

Thay mặt nhân dân Việt Nam, tôi xin chân thành cảm ơn nhân dân Mỹ latinh đã nhiệt liệt ủng hộ cuộc chiến đấu chống Mỹ, cứu nước của nhân dân chúng tôi.

Kính chúc Hội nghị thành công tốt đẹp.
Chúc các vị đại biểu mạnh khoẻ.

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 nǎm 1967
Hồ Chí Minh

————————

Báo Nhân dân, số 4862, ngày 2-8-1967.
cpv.org.vn