Điện gửi Hội nghị thế giới lần thứ 13 chống bom nguyên tử và bom khinh khí (31-7-1967)

Chúng tôi chân thành cảm ơn sự ủng hộ mạnh mẽ của Hội đồng Nhật Bản chống bom nguyên tử và bom khinh khí, của các tầng lớp nhân dân, các đảng phái và các lực lượng dân chủ và tiến bộ Nhật Bản đối với sự nghiệp chiến đấu chống Mỹ, cứu nước của nhân dân chúng tôi.

Chúc các vị đại biểu mạnh khoẻ.

Chúc Hội nghị thành công tốt đẹp.

Hồ Chí Minh

——————–

Báo Nhândân, số 4860, ngày 31-7-1967.
1) Hội nghị họp ngày 31-7-1967 tại Nhật Bản.
cpv.org.vn