Thư khen dân quân gái các xã P. và T. huyện Hà Trung, Thanh Hoá (18-11-1967)

Thân ái gửi các cháu dân quân gái xã P. và xã T.1), huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá,

Thi đua với dân quân gái Hậu Lộc, Tĩnh Gia, ngày 7 tháng 11 nǎm 1967, các cháu đã phối hợp chặt chẽ, chiến đấu dũng cảm, bắn rơi một máy bay Mỹ. Thành tích đó góp phần làm vẻ vang truyền thống chiến đấu của tỉnh nhà và của phụ nữ cả nước ta.

Bác gửi lời khen ngợi và tặng mỗi cháu một huy hiệu.

Bác mong các cháu sản xuất giỏi, chiến đấu giỏi hơn nữa, cùng với toàn quân và toàn dân ta kiên quyết đánh thắng hoàn toàn giặc Mỹ xâm lược.

Chào thân ái và quyết thắng

Ngày 18 tháng 11 nǎm 1967
Bác Hồ

——————–

Báo 1) Xã Hà Phú và xã Hà Toại

Nhân dân, số 4970, ngày 19-11-1967.
cpv.org.vn