Thư khen dân quân gái các xã H. và T. huyện Hoằng Hoá, Thanh Hoá (20-11-1967)

Thân ái gửi các cháu dân quân gái xã H. và xã T.1), huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá,

Bác rất vui lòng khen ngợi các cháu ngày 16-11-1967 đã hiệp đồng chặt chẽ, chiến đấu hết sức dũng cảm, mưu trí, bắn rơi cả tốp hai máy bay Mỹ. Bác đặc biệt khen ngợi các cháu xã H. trong sáu ngày đã bắn rơi 2 máy bay Mỹ.

Riêng các cháu dân quân gái xã T. đã lập công đầu, Bác gửi tặng mỗi cháu một huy hiệu.

Thanh Hoá là tỉnh có nhiều đội dân quân gái bắn rơi máy bay Mỹ. Đó là vinh dự chung của tỉnh nhà và của phụ nữ cả nước ta.

Các cháu chớ vì thắng lợi mà chủ quan, hãy chịu khó học hỏi và thi đua với dân quân, tự vệ các tỉnh bạn, chiến đấu giỏi và sản xuất giỏi hơn nữa.

Bác hôn các cháu
Chào thân ái và quyết thắng

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 nǎm 1967
Bác Hồ

————————

Báo Nhân dân, số 4972, ngày 21-11-1967.
cpv.org.vn

Advertisements