Thư khen tỉnh Thái Bình (28-1-1968)

Thân ái gửi đồng bào và cán bộ tỉnh Thái Bình,

Trong hai nǎm nay, Thái Bình đã cố gắng phát triển sản xuất, thực hiện thâm canh và đã đạt nǎng suất trên 5 tấn lúa một hécta trong toàn tỉnh. Do đó, nhân dân Thái Bình đã làm nghĩa vụ lương thực đối với Nhà nước hơn các nǎm trước, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước; đời sống của nhân dân được bảo đảm. Như vậy là tốt.

Bác rất vui lòng thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ khen ngợi đồng bào và cán bộ Thái Bình đã có nhiều cố gắng trong phong trào thi đua sản xuất và chiến đấu, thâm canh tǎng nǎng suất lúa.

Đây mới là những thành tích bước đầu. Bác mong rằng đồng bào và cán bộ không chủ quan, tự mãn, tiếp tục cố gắng hơn nữa, ra sức thi đua phát triển sản xuất nông nghiệp toàn diện để góp phần xứng đáng hơn vào sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội của toàn dân ta.

Nhân dịp nǎm mới, Bác gửi lời chúc toàn thể đồng bào và cán bộ trong tỉnh: nǎm mới cố gắng mới và thắng lợi mới.

Chào thân ái và quyết thắng
Bác Hồ

———————–

Báo Nhân dân, số 5040, ngày 28-1-1968.
cpv.org.vn

Advertisements