Thư khen quân và dân Quân khu IV (27-12-1967)

Thân ái gửi đồng bào, bộ đội và cán bộ Quân khu IV,

Đến ngày 20 tháng 12 nǎm 1967, quân và dân Quân khu IV đã bắn rơi hơn 1.000 máy bay giặc Mỹ. Ngày 20 tháng 12 nǎm 1967 lại bắn rơi hai máy bay B.52 nữa. Thế là quân và dân Quân khu IV đã góp phần cùng với quân và dân toàn miền Bắc bắn rơi 2.680 máy bay giặc Mỹ.

Trong ba nǎm chống chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ, quân và dân Quân khu IV đã nêu gương sáng, đoàn kết chặt chẽ, không sợ hy sinh gian khổ, quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, sản xuất tốt, chiến đấu giỏi, bắn rơi nhiều máy bay, bắt nhiều giặc lái, bắn cháy và bắn chìm nhiều tàu chiến của giặc Mỹ, giữ vững giao thông vận tải.

Bác rất vui lòng thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ khen ngợi toàn thể đồng bào, bộ đội và cán bộ Quân khu IV.

Giặc Mỹ đang thua to. Trong cơn khốn đốn, chúng sẽ còn nhiều thủ đoạn hung ác. Quân và dân hai miền nước ta ngày càng thắng lớn. Đồng bào, bộ đội và cán bộ Quân khu IV hãy luôn luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, đoàn kết chặt chẽ, sản xuất tốt, chiến đấu giỏi hơn nữa, dũng cảm tiến lên, cùng với quân và dân cả nước quyết đánh thắng hoàn toàn giặc Mỹ xâm lược.

Chào thân ái và quyết thắng

Ngày 27 tháng 12 nǎm 1967
Bác Hồ

————————–

Báo Nhân dân, số 5013, ngày 1-1-1968.
cpv.org.vn