Thư gửi Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ và Trung ương Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam (8-5-1968)

Kính gửi Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ và các vị trong Uỷ ban Trung ương Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam,

Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, từ đầu Xuân nǎm nay, đồng bào, chiến sĩ và cán bộ miền Nam ta đã tổng tiến công và nổi dậy đồng loạt, đánh rất giỏi, thắng rất to. Giương cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, kết hợp chặt chẽ đấu tranh quân sự, chính trị và binh vận, quân và dân miền Nam đã:

– Đánh thắng 1 triệu 20 vạn quân địch, trong đó có hơn 50 vạn quân Mỹ;

– Đánh thắng cả ở thành thị và nông thôn, đánh giỏi các cǎn cứ, sân bay, bến cảng, kho tàng, các đường giao thông của địch;

– Giải phóng thêm nhiều vùng rộng lớn đông dân;

– Vừa chiến đấu vừa xây dựng, lực lượng quân sự và chính trị đều lớn mạnh vượt bậc;

– Đánh giặc đã giỏi, thực hiện các chính sách của Mặt trận cũng tốt. Bộ đội thì hết lòng bảo vệ, giúp đỡ nhân dân, nhân dân thì hết lòng thương yêu, giúp đỡ bộ đội, cùng bộ đội anh dũng đánh giặc.

Trong mấy ngày gần đây, từ Trị – Thiên đến Cà Mau, từ đồng bằng, ven biển đến Tây Nguyên, quân và dân miền Nam lại đang đồng loạt tiến công Mỹ – nguỵ, thu được những thắng lợi rất to lớn, làm cho chúng càng bị thất bại nặng nề, càng hoang mang, bối rối.

Như vậy là toàn quân và toàn dân miền Nam anh hùng, già trẻ, gái trai, đồng bào Kinh và đồng bào Thượng, bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân du kích đều lập công xuất sắc. Khắp cả miền Nam ta đều đánh giỏi, càng đánh càng mạnh, càng đánh mạnh càng thắng to.

Tôi rất vui mừng nhờ Chủ tịch và các vị chuyển lời thǎm hỏi thân ái nhất và lời khen ngợi nồng nhiệt nhất của tôi đến toàn thể đồng bào miền Nam, đến chiến sĩ và cán bộ các lực lượng vũ trang yêu nước trên các chiến trường. Tôi thân ái hỏi thǎm các nhân sĩ yêu nước, các cụ phụ lão, các bà mẹ chiến sĩ. Bác khen các cháu thanh niên và nhi đồng đã hǎng hái chống Mỹ, cứu nước, lập nhiều chiến công.

Thắng lợi của quân và dân miền Nam ta rất to lớn và toàn diện, làm nức lòng đồng bào trong cả nước và anh em bè bạn khắp nǎm châu. Sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước của toàn dân ta đang tiến mạnh mẽ, tiến vững chắc đến thắng lợi hoàn toàn.

Nhân dân ta rất yêu chuộng hoà bình. Nhưng phải có độc lập, tự do thì mới có hoà bình thật sự. Đế quốc Mỹ phải chấm dứt chiến tranh xâm lược Việt Nam, phải rút hết quân đội của chúng về nước, để nhân dân ta tự quyết định vận mệnh của mình thì sẽ có hoà bình lập tức.

Hiện nay, đế quốc Mỹ tuy đã bị thua to ở Việt Nam, bị cô lập, lúng túng trên thế giới và ở ngay nước Mỹ, nhưng chúng còn rất ngoan cố và xảo quyệt.

Miệng chúng nói hoà bình đàm phán mà tay chúng vẫn đẩy mạnh chiến tranh.

Vì vậy, đồng bào và chiến sĩ ta phải đoàn kết chặt chẽ hơn nữa, luôn luôn nâng cao cảnh giác và tinh thần quyết chiến quyết thắng, ra sức phát huy ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm, vượt qua mọi gian khổ, hy sinh, đánh liên tục, đánh đều khắp, giành những thắng lợi mới to lớn hơn nữa.

Hai miền Nam Bắc đoàn kết một lòng, thi đua giết giặc, cứu nước, thì nhất định giặc Mỹ sẽ hoàn toàn thất bại.

Đồng bào miền Nam nhất định sẽ được giải phóng.

Tổ quốc Việt Nam nhất định sẽ hoàn toàn độc lập, tự do, nhất định sẽ hoà bình thống nhất!

Tiến lên!
Toàn thắng ắt về ta!

Chào thân ái và quyết thắng

Hà Nội, ngày 8 tháng 5 nǎm 1968
Hồ Chí Minh

———————-

Báo Nhân dân, số 5141, ngày 10-5-1968.
cpv.org.vn