Điện mừng Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Tiệp Khắc (1-4-1968)

Kính gửi đồng chí Lútvích Xvôbôđa, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Tiệp Khắc,

Praha

Nhân dịp đồng chí được cử giữ chức Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Tiệp Khắc, thay mặt nhân dân Việt Nam và nhân danh cá nhân, tôi xin gửi đến đồng chí lời chúc mừng nhiệt liệt.

Xin chúc nhân dân Tiệp Khắc anh em thu được nhiều thắng lợi mới trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, góp phần tǎng cường đoàn kết trong phe xã hội chủ nghĩa, trên cơ sở chủ nghĩa Mác – Lênin và chủ nghĩa quốc tế vô sản và gìn giữ hoà bình ở châu Âu và thế giới.

Chúc tình hữu nghị thắm thiết và sự hợp tác anh em giữa nhân dân hai nước chúng ta ngày càng củng cố và phát triển.

Chúc đồng chí luôn luôn mạnh khoẻ và thu được nhiều thắng lợi trong nhiệm vụ cao cả của mình.

Hà Nội, ngày 1 tháng 4 nǎm 1968
Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Hồ Chí Minh

———————

Báo Nhân dân, số 5105, ngày 3-4-1968.
cpv.org.vn