Thư khen xã Đình Cao, Hải Hưng (10-5-1968)

Thân ái gửi đồng bào và cán bộ xã Đình Cao, huyện Phù Cừ, Hải Hưng,

Mỗi hợp tác xã phải như là một gia đình, phải thương yêu giúp đỡ lẫn nhau. Bác rất vui lòng biết rằng đồng bào và cán bộ các hợp tác xã ở Đình Cao làm được như vậy, đã đoàn kết tốt, đã sắp xếp công việc làm ǎn thích hợp cho các cụ già, các cháu mồ côi và những đồng bào tàn tật. Nhờ vậy mà mọi người đều vui vẻ và hǎng hái góp phần vào công việc sản xuất và chiến đấu.

Bác mong các nơi khác học tập xã Đình Cao về việc chǎm sóc tốt các cụ già, các cháu mồ côi và những đồng bào tàn tật.

Bác chúc đồng bào và cán bộ xã Đình Cao cố gắng và tiến bộ hơn nữa.

Chào thân ái và quyết thắng
Bác Hồ

———————–

Báo Nhân dân, số 5141, ngày 10-5-1968.
cpv.org.vn