Thư khen bộ đội đảo Cồn Cỏ (5-6-1968)

Thân ái gửi cán bộ, chiến sĩ đảo Cồn Cỏ,

Bác rất vui lòng thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ khen ngợi cán bộ, chiến sĩ đảo Cồn Cỏ chiến đấu dũng cảm, mưu trí, trong một ngày 31 tháng 5 nǎm 1968 đã bắn rơi bốn máy bay Mỹ.

Cồn Cỏ xứng đáng là đảo nhỏ anh hùng.

Bác nhắc các chú: phải tǎng cường đoàn kết, luôn luôn nâng cao cảnh giác, không ngừng tập luyện, sẵn sàng chiến đấu, kiên quyết đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn của địch, giành nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa.

Chào thân ái và quyết thắng

Hà Nội, ngày 5 tháng 6 nǎm 1968
Bác Hồ

Tái bút: Bác tặng các chú hai câu thơ:

Cồn Cỏ nở đầy hoa thắng trận,
Đánh cho tan xác giặc Hoa Kỳ.

———————–

Báo Nhân dân, số 5168, ngày 6-6-1968.
cpv.org.vn