Điện mừng sinh nhật đồng chí Vante Unbrích (29-6-1968)

Kính gửi: đồng chí Vante Unbrích, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Xã hội thống nhất Đức, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước nước Cộng hoà Dân chủ Đức,

Béclin

Đồng chí thân mến,

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 75 ngày sinh của đồng chí, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam, Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và nhân danh cá nhân, tôi xin gửi đến đồng chí lời chúc mừng thân ái và nhiệt liệt nhất.

Chúc đồng chí luôn luôn mạnh khoẻ để cùng với Ban Chấp hành Trung ương Đảng Xã hội thống nhất Đức và Hội đồng Nhà nước nước Cộng hoà Dân chủ Đức lãnh đạo nhân dân nước Cộng hoà Dân chủ Đức giành được nhiều thắng lợi mới trong việc hoàn thành sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước Cộng hoà Dân chủ Đức và trong cuộc đấu tranh chống những âm mưu xâm lược của chủ nghĩa đế quốc Tây Đức, góp phần gìn giữ hoà bình và an ninh ở châu Âu và thế giới.

Chúc tình đoàn kết chiến đấu và sự hợp tác anh em giữa nhân dân hai nước chúng ta ngày càng củng cố và phát triển.

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 nǎm 1968
Hồ Chí Minh

Báo Nhân dân, số 5192, ngày 30-6-1968.
cpv.org.vn