Thư gửi đồng bào, cán bộ và chiến sĩ các lực lượng cách mạng thành phố Huế (8-1968)

Thân ái gửi đồng bào, cán bộ và chiến sĩ các lực lượng cách mạng thành phố Huế,
Các cô các chú thân mến,

Bác đã nhận được thư quyết tâm của các đơn vị, của đồng bào, chiến sĩ và cán bộ. Bác rất vui mừng vừa qua Huế đã đánh giỏi, công tác giỏi, thu được nhiều thắng lợi to lớn hơn. Đến nay trước tình hình và nhiệm vụ mới, các cô, các chú có quyết tâm và hứa lập nhiều thành tích mới, to lớn hơn, cho nên Bác càng vui lòng, nhân đây Bác dặn thêm các cô, các chú mấy điểm:

Khi thắng lợi chớ kiêu cǎng, khi tạm thời có khó khǎn, quyết không nản chí.

Luôn luôn nắm vững đường lối giai cấp cách mạng trong mọi công tác quân sự cũng như chính trị, ở thành thị cũng như ở nông thôn.

– Ba sức phát huy ưu điểm và sáng kiến, kịp thời rút kinh nghiệm, quyết tâm tiêu diệt địch, đoàn kết bảo vệ nhân dân, xây dựng và phát triển vững chắc các lực lượng cách mạng để bảo đảm càng đánh càng thắng, càng thắng càng mạnh.

– Mọi công việc bất kỳ to nhỏ, phải có quyết tâm thật cao, kế hoạch chu đáo thì mới bảo đảm chắc chắn thành công.

Tất cả cán bộ cần gương mẫu chủ yếu là đoàn kết trong chiến dấu và sinh hoạt hằng ngày.

Bác gửi lời thân ái thǎm hỏi toàn thể đồng bào, cán bộ và chiến sĩ.

Chúc các cô, các chú sức khoẻ tốt, công tác tốt, giành được nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa.

Chào thân ái và quyết thắng

Bác Hồ
Gửi tháng 8-1968.

Sách Bác Hồ với Bình Trị Thiên,
Ban nghiên cứu Lịch sử Đảng Tỉnh uỷ Bình Trị Thiên, 1977, tr.51-52.
cpv.org.vn